Kalender inimeseks olemise põhialustest

.
[NB! kalendri tellimine on lõppenud!]

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pakub võimaluse tellida endale kalender voorustest kui inimeseks olemise põhialustest.

SAPTK valmistas 2016. aasta seinakalendri “Aastaring voorustega” tänutäheks oma toetajatele – kalendrit ei saa kusagilt osta. Kalender on järjekorras juba kolmas: 2014. aasta kalender rääkis Eesti rahvatraditsioonidest ning 2015. aasta kalender perekonnaelu põhialustest.

Selgitades kalendri teemavaliku tagamaid, ütles SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaid, et paraku ei ole tänapäeval enam moes voorustest rääkida ning et sageli väidetakse, nagu oleks voorused midagi vanamoelist ja vagatsevat ehk sellist, millele ei ole enam meie ühiskonnas kohta.

Continue reading

Sümboolne meeleavaldus Riigikogu ees ja Vabaduse platsil

.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldas 24. novembril 2015 Toompea lossi ees ja Vabaduse platsil sümboolse meeleavalduse, et saata võimu juures olevatele inimestele jõuline sõnum perekonna tähenduse kohta.

Meeleavalduse videokokkuvõttes on toodud selgelt välja sõnumid, mida ettevõtmise kaudu esile tõsteti. “Kui poliitikute silmad jäävad kõige elementaarsema tõe suhtes pimedaks, siis teeme selle neile suurelt nähtavaks,” öeldakse video alguses.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul oleme oma kultuurilises allakäigus jõudnud olukorda, kus kõigi vastutustundlike inimeste esmaseks kohustuseks on tuua julgelt ja kindlalt esile kõige elementaarsemad tõed ja kaitsta inimloomusest lähtuvaid loomuseaduslikke aluspõhimõtteid, mis on jäänud revolutsiooniliste rünnakute alla.

“Iseenesest on see väga tõsine märk, et oleme sunnitud seisma niisuguste põhimõtete kaitsel, mida iga terve mõistusega inimene peab elementaarseks, just nagu on seda teinud kõik suured tsivilisatsioonid,” selgitas Vooglaid.

“Seepärast peame väsimatult ja vankumatult rõhutama, et perekond on inimloomusel rajanev ühendus, mille keskmes on mehe ja naise vaheline suhe, ning et igal lapsel on loomulik õigus emale ja isale, mida kellelgi ei ole voli neilt ära võtta,” ütles SAPTK juhatuse esimees ja avaldas lootust, et meeleavalduse kaudu said need sõnumid ka poliitilise eliidi jaoks hästi nähtavaks tehtud.

Meeleavalduse korraldajate sõnum riigivõimu juures olevatele inimestele on lihtne: perekond on reaalselt rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus, nagu põhiseadus ütleb – kes iganes seda tõde ei austa või tegutseb sellele vastu, see halvab meie rahva, kultuuri ja riigi elujõudu, mis on eriti kahetsusväärne teadmises, et ilmselt kõige suuremaks meie rahva ees seisvaks probleemiks on ränk rahvastikukriis.

Kokkuvõte on kättesaadav ka vene keelesinglise keeles, prantsuse keeles, itaalia keeles, hispaania keeles, portugali keeles, saksa keeles, poola keeles, soome keeles ja rootsi keeles.

SAPTK uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv on avatud

.
PRESSITEADE
Tallinn, 19. oktoober 2015

Tegevust alustab uus uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv

Esmaspäeval, 19. oktoobril alustab aadressil www.objektiiv.ee tegevust ühiskonnateemaline uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv, mis lähtub eesmärgist kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ja selle aluseks olevaid konservatiivseid väärtusi.

Portaal hakkab vahendama kodu- ja välismaiseid uudiseid ning arvamuslugusid, mis analüüsivad ühiskonnas ja kultuuris toimuvaid protsesse, püüdes avada aspekte, mis on massimeedia poolt alatähtsustatud või üldse tähelepanuta jäetud.

Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri sõnul on kavas pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas traditsiooniliste alusväärtustega ning aitavad kaasa ühiskonna hüvelisele arengule.

“Kuivõrd Eesti meediamaastik on muutunud ideoloogiliselt väga ühetaoliseks ja massimeedia edendab süstemaatiliselt vasakliberaalseid hoiakuid, vajab meie ühiskond uusi meediaväljaandeid, mis kasvaksid välja elutervetest ajatutest väärtustest, mis on kandnud meie rahvast läbi sajandite ning kannavad ka edaspidi, kui oskame neist lugu pidada ja neist juhinduda,” selgitas Vihuri portaali Objektiiv rajamise põhjuseid.

Portaali rajamist eest vedanud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Objektiiv Eesti ajakirjandusmaastikul mitmes mõttes uus nähtus: “Püüame luua selgelt väärtuspõhise meediumi ning rõhutada, edendada ja kaitsta konservatiivset maailmapilti, tehes seda kantuna soovist teenida mitte kasumit, vaid oma maad ja rahvast ning ühist hüve.”

Vooglaid lisas, et portaali Objektiiv teeb eriliseks ka tõsiasi, et see on eheda kodanikualgatuse vili ja toetub oma mittetulunduslikus tegevuses üksnes SAPTK toetajate annetustele. “Loodame, et Objektiivist kujuneb kõige mõjukam konservatiivne ajakirjanduslik väljaanne Eestis ning kutsume kõiki inimesi sellele püüdlusele kaasa aitama,” selgitas Vooglaid Objektiivi kogukondlikku iseloomu ja tegutsemispõhimõtet.

Portaal loodab juba lähiajal tegevust laiendada, muu hulgas oma videostuudio väljaehitamise ja videoproduktsiooni laiendamise teel, kasutades sellega kaasnevate kulutuste katmiseks eelmisel aastal Aadu Luukase Missioonipreemiaga kaasnenud raha.

Portaali Objektiiv käivitamine on osa SAPTK püüdlusest aidata kaasa konservatiivsele vastureaktsioonile, et seista vastu viimastel aastatel üha jõulisemaks muutunud kultuurirevolutsioonilisele püüdlusele meie ühiskond radikaalelt ümber kujundada.

Lähemat infot portaali ja selle rajamise tagamaade kohta leiab esimesest juhtkirjast, Varro Vooglaiu pikemast selgitusest ning Markus Järvi temaatilisest videokommentaarist.

Lisainfo:

Veiko Vihuri
veiko.vihuri@objektiiv.ee
52 94 476

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Audiitori hinnangul on SAPTK majandustegevus korrektne

.
SAPTK 2014. aasta tegevusaruanne30. juunil esitasime registrile SAPTK 2014. aasta majandusaasta aruande, mis sai ka vastavalt seaduse nõudmistele audiitori poolt üle kontrollitud. Audiitori hinnangul on SAPTK raamatupidamine korrektne.

Tegevusaruande kokkuvõtvas osas kirjutasime:

“Kokkuvõttes oli 2014. aasta Sihtasutusele edukas – mitte ainult selle pärast, et suutsime mobiliseerida ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kaitseks väga palju inimesi, vaid ka seetõttu, et aasta tõi endaga kaasa meie toetajateringi suure laienemise, toetajate usalduse kasvu ja ka suure koguse annetusi. /…/

Nagu majandusaasta aruandest nähtub, on väga paljud inimesed näidanud oma annetustega, et nad peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimestele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises ja suutlikkuses. /…/

On rõõmustav, et saame ehitada tõelist kodanikeliikumist, mis erinevalt paljudest teistest end kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tuhandete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et SAPTK ei ole saanud mitte ainsatki senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

Võrreldes 2013. aastaga on väga oluline edasiminek ka see, et SAPTK-i rahastamine toetub nüüd üksnes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest. Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised nn kodanikeühendused seda teevad.

Igal juhul võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2015. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem. Ennekõike pühendume 2015. aastal sellele, et ehitada üles SAPTK-i enda meediasüsteemi, mis aitaks traditsioonilisi väärtusi Eesti ühiskonnas uuesti au sisse tõsta ning neid ideoloogiliste rünnakute eest kaitsta. Samuti paneme varasemast rohkem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele.”

Majandusaasta aruandega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Äriregistri vahendusel.

SAPTK suvine ringreis keskendub kultuurisõja teemale

.
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks teeb 20.-27. augustil taas Eestimaale ringi peale, et kohtuda 14 linnas paljude inimestega, tutvustada meie tegevust ning pidada ühiselt aru, kuidas ehitada üles rahvaliikumine ühiskonna kõlbeliste alusväärtuste kaitseks.

Selle aasta ringreisi kohtumiste teemaks on KULTUURISÕDA – rahvaste ja kultuuride olelusvõitlus, mille raames murtakse piike ühiskonna suundumuste pärast ideede ja väärtuste tasandil.

Tänapäeval on sõjapidamise viisid muutunud varasemaga võrreldes palju peenekoelisemaks. Et üht rahvast alistada, ei ole enam tarvis tanke, hävitajaid ega kahureid – piisab, kui murda tema kõlbeline selgroog ja kultuuriline identiteet.

Ka Eestis püütakse euroopalike väärtuste loosungi all sundida rahvale peale võõraid hoiakuid ja eluviise. Kas muutume ideoloogiliseks kolooniaks või ajame selja sirgu ja võtame oma ühiskonna saatuse enda kätte?

Loodame ringreisi käigus kohtuda paljude mõttekaaslastega, kes kannavad südames meie ühiseid tõekspidamisi ning soovivad seista üheskoos Eestimaa kõlbelise taassünni eest.

Ettekannetele järgneb arutelu, samuti jagame teemakohaseid materjale.

Kõik kohtumised on tasuta ja toimuvad eesti keeles.

Täiendav info aadressil info@saptk.ee või telefonil 6 801 290.

Kohtumiseni augustikuu lõpus!

FH16 ringreis poster (veebiversioon)

Riigikogu kandidaatide seisukohti kajastava küsimustiku tulemused

a
PRESSITEADE
Tallinn, 17. veebruar 2015

Küsimustikuga uuriti riigikogu kandidaatide suhtumist kooseluseadusesse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) viis läbi küsitluse, millega uuriti riigikogu kandidaatide seisukohti seonduvalt kooseluseaduse ning piirnevate küsimustega.

Küsimustikus esitati kandidaatidele kolm küsimust: (1) Kas toetaksite riigikogu liikmena kooseluseaduse jõustumist? (2) Kas pooldate perekonnaseaduse muutmist nii, et abielu saaks sõlmida ka samast soost isikute vahel? (3) Kas pooldate abielu määratlemist põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna?

Küsimustik saadeti e-posti teel kahel korral kõigile riigikogu valimistel osalevatele kandidaatidele, kes olid teatanud Vabariigi Valimiskomisjonile oma e-posti aadressi. Samuti saadeti küsimustik kõigile erakondadele palvega edastada see kandidaatidele. Sellest hoolimata vastas küsimustikule vaid 36% kandidaatidest.

Täisnimekirjaga riigikogu valimistel osalevate erakondade kandidaatidest vastas küsimustikule 88% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, 39% Isamaa ja Res Publica Liidu, 34% Eesti Vabaerakonna, 29% Eesti Keskerakonna, 14% Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 13% Eesti Reformierakonna ridades kandideerivatest isikutest.

Avaliku lubaduse mitte toetada kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist ja seeläbi kooseluseaduse jõustumist andis 87% kõigist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatidest (sealhulgas kõigi 12 ringkonna esinumbrid), 35% kõigist Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaatidest (sealhulgas 8 ringkonna esinumbrid), 28% kõigist Eesti Vabaerakonna kandidaatidest, 27% kõigist Eesti Keskerakonna kandidaatidest, 5% Reformierakonna kandidaatidest ja 6% Sotsiaaldemokraatide kandidaatidest.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on asjaolu, et küsimustikule vastas vaid 36% kandidaatidest, iseeneses informatiivne ja annab tunnistust demokraatliku kultuuri puudulikkusest Eestis:

“Inimesed, kes häbenevad oma tõekspidamisi või ei ole muul põhjusel nõus olulistes küsimustes rahvale oma seisukohti teatavaks tegema, ei sobi parlamenti rahvaesindajaks. Seepärast on meie soovitus kindlasti mitte toetada neid kandidaate, kes ei ole valmis valijatele oma seisukohti ausalt teatavaks tegema.”

Vooglaidi hinnangul boikoteerisid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ilmselt küsimustikku koordineeritult: “Need vähesed vastused, mis nimetatud parteide kandidaatidelt tulid, laekusid pea kõik loetud tundide jooksul pärast küsimustiku esmakordset laialisaatmist – õige pea vastuste laekumine katkes täielikult.”

Täna avalikustatud küsitluse tulemustega saab tutvuda aadressil www.riigikoguvalimised2015.ee.

Lehekülje venekeelne versioon avatakse lähipäevil.

Lisainfo:

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Objektiivi saated Pereraadios nüüd igal nädalal

a
Sellest aastast on saade “Objektiiv” Pereraadio eetris igal reedel kell 19.00 ja kordusena laupäeval kell 13.00. Saatejuhiks on Markus Järvi.

Eelmise nädala saate külaliseks oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme, kes rääkis oma visioonist selle kohta, kuidas Eesti elu paremaks teha.

Täna õhtul kell 19 on Pereraadios juba järgmine “Objektiivi” saade, kus Markuse külaliseks on Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti ringkonnas riigikogusse kandideeriv teleajakirjanik ja meie meeleavalduse korraldamisel suureks abiks olnud Maksim Rogalski.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!

Markus Järvi ja Maksim Rogalski saate objektiiv salvestusel.

Markus Järvi ja Maksim Rogalski saate “Objektiiv” salvestusel Pereraadio stuudios.