Seekordsel ringreisil läheb SAPTK tänavatele

.

15.-20. augustil sõidame juba kolmandat korda Eestimaale ringi peale, et kohtuda suuremates linnades paljude inimestega. Seekord läheme inimestega kohtuma mitte saalidesse, vaid tänavatele.

Kõigis linnades, kus peatume, seame üles oma telgi, suhtleme inimestega tänavalt ning kogume toetust rahvaalgatuse õiguse taastamiseks, selleks, et kasvatada rahvaliikumist, millele tuginedes saaksime tagasi võimaluse langetada ühiskondlikult kõige olulisemaid otsuseid vajadusel otse rahva poolt, mitte parteide vahendusel. Petitsioonile saab anda oma toetuse ka leheküljel rahvahääletus.ee.

Kohtumiseni augustikuus!

 

HF24 (Ringreis) flaier HF24 (Ringreis) flaier2

SAPTK suvine ringreis keskendub kultuurisõja teemale

.
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks teeb 20.-27. augustil taas Eestimaale ringi peale, et kohtuda 14 linnas paljude inimestega, tutvustada meie tegevust ning pidada ühiselt aru, kuidas ehitada üles rahvaliikumine ühiskonna kõlbeliste alusväärtuste kaitseks.

Selle aasta ringreisi kohtumiste teemaks on KULTUURISÕDA – rahvaste ja kultuuride olelusvõitlus, mille raames murtakse piike ühiskonna suundumuste pärast ideede ja väärtuste tasandil.

Tänapäeval on sõjapidamise viisid muutunud varasemaga võrreldes palju peenekoelisemaks. Et üht rahvast alistada, ei ole enam tarvis tanke, hävitajaid ega kahureid – piisab, kui murda tema kõlbeline selgroog ja kultuuriline identiteet.

Ka Eestis püütakse euroopalike väärtuste loosungi all sundida rahvale peale võõraid hoiakuid ja eluviise. Kas muutume ideoloogiliseks kolooniaks või ajame selja sirgu ja võtame oma ühiskonna saatuse enda kätte?

Loodame ringreisi käigus kohtuda paljude mõttekaaslastega, kes kannavad südames meie ühiseid tõekspidamisi ning soovivad seista üheskoos Eestimaa kõlbelise taassünni eest.

Ettekannetele järgneb arutelu, samuti jagame teemakohaseid materjale.

Kõik kohtumised on tasuta ja toimuvad eesti keeles.

Täiendav info aadressil info@saptk.ee või telefonil 6 801 290.

Kohtumiseni augustikuu lõpus!

FH16 ringreis poster (veebiversioon)

Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

a

PRESSITEADE

Tallinn, 22. september 2014

Riigikogu ees tuleb suur meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

Pühapäeval, 5. oktoobril kell 12.00 toimub Toompeal, Riigikogu ees “Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks”, et protesteerida kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu. Meeleavalduse korraldajaks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK).

Meeleavaldus kutsutakse kokku, kuna riigikogu ei ole teinud välja rohkem kui 45 000 inimese poolt allkirjastatud petitsioonist “Kaitskem üheskoos perekonda!”, enam kui 10 000 inimese saadetud protestikirjast ega ka kõigi Eestis tegutsevate usuühenduste poolt väljendatud vastuseisust kooseluseaduse läbisurumisele.

FB-BANNER

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid selgitas, et meeleavaldus on kodanike viimane võimalus seista vastu püüdlustele kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi suruda ning perekonna ja abielu tähendus olemuslikult ümber kujundada.

“Traditsiooniliste tõekspidamistega inimesi on järjepidevalt sõimatud mitte ainult tagurlikeks, vaid ka homofoobideks, vihkajateks, sallimatuteks ning koguni putinistideks ja natsideks,” ütles Vooglaid ja lisas, et sellise alandamisega ei saa rahvas mingil juhul nõustuda.

“Usun, et Toompeale tuleb meelt avaldama väga palju inimesi mitmelt poolt üle Eesti, kes ei lepi kooseluseaduse läbisurumisega hoolimata tõsiasjast, et selle vastuvõtmist ei toeta mitte ühegi erakonna valijate enamus. See, mida me kooseluseaduse läbisurumise püüdlustes näeme, annab tunnistust ühiskonna lõhestamise püüdlusest ja sügavast demokraatia kriisist,” selgitas Vooglaid meeleavalduse tagamaid.

Meeleavalduse keskseks eesmärgiks on saata poliitikutele selge sõnum: rahvaesindajad peavad austama meie kultuurilisi traditsioone, perekonna ja abielu ideaale, põhiseadust, rahva tahet ja demokraatia aluspõhimõtteid. “See on meie maa ja meie riik, kus rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja. Me ei kavatse kellegi ega millegi ees lömitada, vaid nõuame, et rahvaesindajad teeniksid meie rahvuslikke huve ja näitaksid üles truudust ühiskonna alusväärtustele,” selgitas Vooglaid.

Meeleavaldusele on oodatud koos perekondadega kõik inimesed sõltumata rahvusest, poliitilistest eelistustest, usutunnistusest või vanusest, kes peavad oluliseks, et meie ühiskonnas säilitataks ka riiklikul tasandil austus perekonna, abielu ning nende aluseks olevate väärtuste vastu.

SAPTK rõhutab, et meeleavaldust püütakse korraldada perekondliku üritusena ning võimalikult väärikalt ja soliidselt. “Mõistame hukka kõik provokatsioonid, millega võidakse püüda luua vastupidist muljet,” võttis Vooglaid teema kokku ja lisas, et meeleavaldus lähtub mitte vihkamisest kellegi vastu, vaid armastusest selle suhtes, mis on ilus, tõene ja hea.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu õiguskomisjon, et kooseluseaduse 2. ja 3. lugemine toimuvad vastavalt 7. ja 9. oktoobril ning seaduse vastuvõtmiseks ei ole tarvis isegi mitte 51 poolthäält.

Lisainfo:

Eesti keeles:
Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
Mob 56 600 121

Vene keeles:
Maksim Rogalski
maksim.rogalski@gmail.com
Mob 58 116 177

Pressiteade SAPTK meeleavaldus EST 22092014.docx