Sümboolne meeleavaldus Riigikogu ees ja Vabaduse platsil

.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldas 24. novembril 2015 Toompea lossi ees ja Vabaduse platsil sümboolse meeleavalduse, et saata võimu juures olevatele inimestele jõuline sõnum perekonna tähenduse kohta.

Meeleavalduse videokokkuvõttes on toodud selgelt välja sõnumid, mida ettevõtmise kaudu esile tõsteti. “Kui poliitikute silmad jäävad kõige elementaarsema tõe suhtes pimedaks, siis teeme selle neile suurelt nähtavaks,” öeldakse video alguses.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul oleme oma kultuurilises allakäigus jõudnud olukorda, kus kõigi vastutustundlike inimeste esmaseks kohustuseks on tuua julgelt ja kindlalt esile kõige elementaarsemad tõed ja kaitsta inimloomusest lähtuvaid loomuseaduslikke aluspõhimõtteid, mis on jäänud revolutsiooniliste rünnakute alla.

“Iseenesest on see väga tõsine märk, et oleme sunnitud seisma niisuguste põhimõtete kaitsel, mida iga terve mõistusega inimene peab elementaarseks, just nagu on seda teinud kõik suured tsivilisatsioonid,” selgitas Vooglaid.

“Seepärast peame väsimatult ja vankumatult rõhutama, et perekond on inimloomusel rajanev ühendus, mille keskmes on mehe ja naise vaheline suhe, ning et igal lapsel on loomulik õigus emale ja isale, mida kellelgi ei ole voli neilt ära võtta,” ütles SAPTK juhatuse esimees ja avaldas lootust, et meeleavalduse kaudu said need sõnumid ka poliitilise eliidi jaoks hästi nähtavaks tehtud.

Meeleavalduse korraldajate sõnum riigivõimu juures olevatele inimestele on lihtne: perekond on reaalselt rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus, nagu põhiseadus ütleb – kes iganes seda tõde ei austa või tegutseb sellele vastu, see halvab meie rahva, kultuuri ja riigi elujõudu, mis on eriti kahetsusväärne teadmises, et ilmselt kõige suuremaks meie rahva ees seisvaks probleemiks on ränk rahvastikukriis.

Kokkuvõte on kättesaadav ka vene keelesinglise keeles, prantsuse keeles, itaalia keeles, hispaania keeles, portugali keeles, saksa keeles, poola keeles, soome keeles ja rootsi keeles.

Riigikogu kandidaatide seisukohti kajastava küsimustiku tulemused

a
PRESSITEADE
Tallinn, 17. veebruar 2015

Küsimustikuga uuriti riigikogu kandidaatide suhtumist kooseluseadusesse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) viis läbi küsitluse, millega uuriti riigikogu kandidaatide seisukohti seonduvalt kooseluseaduse ning piirnevate küsimustega.

Küsimustikus esitati kandidaatidele kolm küsimust: (1) Kas toetaksite riigikogu liikmena kooseluseaduse jõustumist? (2) Kas pooldate perekonnaseaduse muutmist nii, et abielu saaks sõlmida ka samast soost isikute vahel? (3) Kas pooldate abielu määratlemist põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna?

Küsimustik saadeti e-posti teel kahel korral kõigile riigikogu valimistel osalevatele kandidaatidele, kes olid teatanud Vabariigi Valimiskomisjonile oma e-posti aadressi. Samuti saadeti küsimustik kõigile erakondadele palvega edastada see kandidaatidele. Sellest hoolimata vastas küsimustikule vaid 36% kandidaatidest.

Täisnimekirjaga riigikogu valimistel osalevate erakondade kandidaatidest vastas küsimustikule 88% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, 39% Isamaa ja Res Publica Liidu, 34% Eesti Vabaerakonna, 29% Eesti Keskerakonna, 14% Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 13% Eesti Reformierakonna ridades kandideerivatest isikutest.

Avaliku lubaduse mitte toetada kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist ja seeläbi kooseluseaduse jõustumist andis 87% kõigist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatidest (sealhulgas kõigi 12 ringkonna esinumbrid), 35% kõigist Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaatidest (sealhulgas 8 ringkonna esinumbrid), 28% kõigist Eesti Vabaerakonna kandidaatidest, 27% kõigist Eesti Keskerakonna kandidaatidest, 5% Reformierakonna kandidaatidest ja 6% Sotsiaaldemokraatide kandidaatidest.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on asjaolu, et küsimustikule vastas vaid 36% kandidaatidest, iseeneses informatiivne ja annab tunnistust demokraatliku kultuuri puudulikkusest Eestis:

“Inimesed, kes häbenevad oma tõekspidamisi või ei ole muul põhjusel nõus olulistes küsimustes rahvale oma seisukohti teatavaks tegema, ei sobi parlamenti rahvaesindajaks. Seepärast on meie soovitus kindlasti mitte toetada neid kandidaate, kes ei ole valmis valijatele oma seisukohti ausalt teatavaks tegema.”

Vooglaidi hinnangul boikoteerisid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ilmselt küsimustikku koordineeritult: “Need vähesed vastused, mis nimetatud parteide kandidaatidelt tulid, laekusid pea kõik loetud tundide jooksul pärast küsimustiku esmakordset laialisaatmist – õige pea vastuste laekumine katkes täielikult.”

Täna avalikustatud küsitluse tulemustega saab tutvuda aadressil www.riigikoguvalimised2015.ee.

Lehekülje venekeelne versioon avatakse lähipäevil.

Lisainfo:

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

a

PRESSITEADE

Tallinn, 22. september 2014

Riigikogu ees tuleb suur meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

Pühapäeval, 5. oktoobril kell 12.00 toimub Toompeal, Riigikogu ees “Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks”, et protesteerida kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu. Meeleavalduse korraldajaks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK).

Meeleavaldus kutsutakse kokku, kuna riigikogu ei ole teinud välja rohkem kui 45 000 inimese poolt allkirjastatud petitsioonist “Kaitskem üheskoos perekonda!”, enam kui 10 000 inimese saadetud protestikirjast ega ka kõigi Eestis tegutsevate usuühenduste poolt väljendatud vastuseisust kooseluseaduse läbisurumisele.

FB-BANNER

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid selgitas, et meeleavaldus on kodanike viimane võimalus seista vastu püüdlustele kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi suruda ning perekonna ja abielu tähendus olemuslikult ümber kujundada.

“Traditsiooniliste tõekspidamistega inimesi on järjepidevalt sõimatud mitte ainult tagurlikeks, vaid ka homofoobideks, vihkajateks, sallimatuteks ning koguni putinistideks ja natsideks,” ütles Vooglaid ja lisas, et sellise alandamisega ei saa rahvas mingil juhul nõustuda.

“Usun, et Toompeale tuleb meelt avaldama väga palju inimesi mitmelt poolt üle Eesti, kes ei lepi kooseluseaduse läbisurumisega hoolimata tõsiasjast, et selle vastuvõtmist ei toeta mitte ühegi erakonna valijate enamus. See, mida me kooseluseaduse läbisurumise püüdlustes näeme, annab tunnistust ühiskonna lõhestamise püüdlusest ja sügavast demokraatia kriisist,” selgitas Vooglaid meeleavalduse tagamaid.

Meeleavalduse keskseks eesmärgiks on saata poliitikutele selge sõnum: rahvaesindajad peavad austama meie kultuurilisi traditsioone, perekonna ja abielu ideaale, põhiseadust, rahva tahet ja demokraatia aluspõhimõtteid. “See on meie maa ja meie riik, kus rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja. Me ei kavatse kellegi ega millegi ees lömitada, vaid nõuame, et rahvaesindajad teeniksid meie rahvuslikke huve ja näitaksid üles truudust ühiskonna alusväärtustele,” selgitas Vooglaid.

Meeleavaldusele on oodatud koos perekondadega kõik inimesed sõltumata rahvusest, poliitilistest eelistustest, usutunnistusest või vanusest, kes peavad oluliseks, et meie ühiskonnas säilitataks ka riiklikul tasandil austus perekonna, abielu ning nende aluseks olevate väärtuste vastu.

SAPTK rõhutab, et meeleavaldust püütakse korraldada perekondliku üritusena ning võimalikult väärikalt ja soliidselt. “Mõistame hukka kõik provokatsioonid, millega võidakse püüda luua vastupidist muljet,” võttis Vooglaid teema kokku ja lisas, et meeleavaldus lähtub mitte vihkamisest kellegi vastu, vaid armastusest selle suhtes, mis on ilus, tõene ja hea.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu õiguskomisjon, et kooseluseaduse 2. ja 3. lugemine toimuvad vastavalt 7. ja 9. oktoobril ning seaduse vastuvõtmiseks ei ole tarvis isegi mitte 51 poolthäält.

Lisainfo:

Eesti keeles:
Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
Mob 56 600 121

Vene keeles:
Maksim Rogalski
maksim.rogalski@gmail.com
Mob 58 116 177

Pressiteade SAPTK meeleavaldus EST 22092014.docx

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusi


SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ametlik vastulause Eesti Päevalehe poolt levitatavatele alusetutele kahtlustustele

25.07.2014

24. juulil ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles vihjatakse, nagu oleks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõukogu liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa raudteede presidendi Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning nagu istuks SAPTK seega mainitud ringkondadega „ühes paadis“.

Selle väite puhul on tegu absurdse järeldusega, mis lähtub ilmselt eesmärgiks heita meie sihtasutusele manipulatiivsete vahenditega halba valgust.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on saanud inspiratsiooni brasiilia professori Plinio Corrêa de Oliveira liikumisest nimega Traditsioon, Perekond, Eraomand (edaspidi TFP, mis on lühend nimest Tradição, Família e Propriedade), mille eesmärgiks on võidelda lääne kristliku tsivilisatsiooni alustalasid sajandite jooksul rünnanud revolutsiooniliste liikumiste vastu.

TFP on laienenud nii teistesse Ladina-Ameerika maadesse, USA-sse kui ka Euroopasse. Oma ajaloost on TFP-l näidata ette mitmeid tulemuslikke kommunismi vastu suunatud kampaaniaid ja professor Plinio Corrêa de Oliveira oli esimeste katoliiklike liidrite seas, kes resoluutselt mõistsid hukka fašistliku ja natsistliku liikumise 30-ndate Itaalias ja Saksamaal.

GuinessTFP on näidanud üles suurt toetust ka Baltimaade iseseisvuse ja kommunismi ikkest vabanemisele kui 1990. aasta suvel koguti 26 maal 5 218 520 allkirja Leedu iseseisvumise toetuseks. See allkirjakampaania kanti Guinnessi rekordite raamatusse, kui omal ajal kõige rohkemaarvuliste allkirjadega petitsioon. Petitsioon viidi läbi tänapäevases mõistes algeliste vahenditega ehk külast külla käies ja paberile allkirju kogudes. Imekspandav on ka fakt, et üle viie miljoni allkirja koguti vaid nelja kuu jooksul.

Tulles tagasi vihjete juurde, mille kohaselt on meie organisatsioon seotud Vladimir Jakunini ja tema abikaasa poolt juhitud liikumistega, siis peab ütlema, et need on meelevaldsed ja otseselt valed. Paul Hertzog von Oldenburg osales Maailma Perekondade Kongressil kui külaline ja tema juhitud föderatsiooni Pro Europa Christiana esindaja. Pro Europa Christiana, poola Piotr Skarga Ühing ja meie sihtasutus seisavad Euroopa ühise ja kristliku kultuuripärandi eest, mis on kujundanud Euroopa tsivilisatsiooni viimased 2000 aastat, sõltumata Venemaast ja tema poliitilistest suundumustest.

Väide, et Oldenburgi hertsogi ettekanne Maailma Perekondade Kongressil viitaks organisatsioonilisele või rahalisele seotusele Venemaa poliitiliste ringkondade ja oligarhidega, on parimal juhul absurdne järeldus ja meelevaldne väide, halvimal juhul aga teadlik ja alatu vale, mille Eesti Päevaleht on liikvele lasknud eesmärgiga mustata vahendeid valimata meie sihtasutuse tegevust Eestis. Seega on põhjust kaaluda, kas Eesti Päevalehe artikkel ei kätke piisavalt materjali, et võtta leht kohtulikule vastutusele laimamise ja tahtliku väärinformatsiooni levitamise eest.

On tõsi, et föderatsioonil Pro Europa Christiana on pikaajalised sidemed Maailma Perekondade Kongressiga. Hiljuti on kongressiga liitunud ka Venemaalt pärit organisatsioonid, kuid sellest ei järeldu, et föderatsioon Pro Europa Christiana ja Venemaa organisatsioonid oleks mingilgi määral omavahel seotud.

Seega võib veelkord toonitada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega ükski eelmainitud organisatsioonidest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni või liikumisega.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on oma tegevuse alustamiseks saanud sihtotstarbelisi annetusi meiega ühiseid väärtusi jagavatelt ja Euroopas tegutsevatelt TFP-ga seotud juriidilistelt isikutelt, kes elatuvad oma asukohamaade annetustest.

Juba esimese tegevusaasta jooksul kasvatasime meiegi oma kodumaiste väikeannetajate baasi. Praeguseks oleme sõltuvad ainuüksi oma annetajate suuremeelsest rahaliselt panusest meie organisatsioonile. Erinevalt korporatiivsest meediast, poliitilistest parteidest ja paljudest homoorganisatsioonidest oleme täiesti sõltumatud võimalike oligarhide suurannetustest, Euroopa Liidu fondidest, poliitiliste parteide toetusest ja valitsuse poolt laialijaotatavast eesti maksumaksja rahast, millega kaasnevad alati tegevust piiravad ja pärssivad nõuded.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsivilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise alusvundamendi kaitsel toetudes eelkõige Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema tulevikus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest.

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks