SAPTK uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv on avatud

.
PRESSITEADE
Tallinn, 19. oktoober 2015

Tegevust alustab uus uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv

Esmaspäeval, 19. oktoobril alustab aadressil www.objektiiv.ee tegevust ühiskonnateemaline uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv, mis lähtub eesmärgist kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ja selle aluseks olevaid konservatiivseid väärtusi.

Portaal hakkab vahendama kodu- ja välismaiseid uudiseid ning arvamuslugusid, mis analüüsivad ühiskonnas ja kultuuris toimuvaid protsesse, püüdes avada aspekte, mis on massimeedia poolt alatähtsustatud või üldse tähelepanuta jäetud.

Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri sõnul on kavas pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas traditsiooniliste alusväärtustega ning aitavad kaasa ühiskonna hüvelisele arengule.

“Kuivõrd Eesti meediamaastik on muutunud ideoloogiliselt väga ühetaoliseks ja massimeedia edendab süstemaatiliselt vasakliberaalseid hoiakuid, vajab meie ühiskond uusi meediaväljaandeid, mis kasvaksid välja elutervetest ajatutest väärtustest, mis on kandnud meie rahvast läbi sajandite ning kannavad ka edaspidi, kui oskame neist lugu pidada ja neist juhinduda,” selgitas Vihuri portaali Objektiiv rajamise põhjuseid.

Portaali rajamist eest vedanud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Objektiiv Eesti ajakirjandusmaastikul mitmes mõttes uus nähtus: “Püüame luua selgelt väärtuspõhise meediumi ning rõhutada, edendada ja kaitsta konservatiivset maailmapilti, tehes seda kantuna soovist teenida mitte kasumit, vaid oma maad ja rahvast ning ühist hüve.”

Vooglaid lisas, et portaali Objektiiv teeb eriliseks ka tõsiasi, et see on eheda kodanikualgatuse vili ja toetub oma mittetulunduslikus tegevuses üksnes SAPTK toetajate annetustele. “Loodame, et Objektiivist kujuneb kõige mõjukam konservatiivne ajakirjanduslik väljaanne Eestis ning kutsume kõiki inimesi sellele püüdlusele kaasa aitama,” selgitas Vooglaid Objektiivi kogukondlikku iseloomu ja tegutsemispõhimõtet.

Portaal loodab juba lähiajal tegevust laiendada, muu hulgas oma videostuudio väljaehitamise ja videoproduktsiooni laiendamise teel, kasutades sellega kaasnevate kulutuste katmiseks eelmisel aastal Aadu Luukase Missioonipreemiaga kaasnenud raha.

Portaali Objektiiv käivitamine on osa SAPTK püüdlusest aidata kaasa konservatiivsele vastureaktsioonile, et seista vastu viimastel aastatel üha jõulisemaks muutunud kultuurirevolutsioonilisele püüdlusele meie ühiskond radikaalelt ümber kujundada.

Lähemat infot portaali ja selle rajamise tagamaade kohta leiab esimesest juhtkirjast, Varro Vooglaiu pikemast selgitusest ning Markus Järvi temaatilisest videokommentaarist.

Lisainfo:

Veiko Vihuri
veiko.vihuri@objektiiv.ee
52 94 476

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Objektiivi saated Pereraadios nüüd igal nädalal

a
Sellest aastast on saade “Objektiiv” Pereraadio eetris igal reedel kell 19.00 ja kordusena laupäeval kell 13.00. Saatejuhiks on Markus Järvi.

Eelmise nädala saate külaliseks oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme, kes rääkis oma visioonist selle kohta, kuidas Eesti elu paremaks teha.

Täna õhtul kell 19 on Pereraadios juba järgmine “Objektiivi” saade, kus Markuse külaliseks on Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti ringkonnas riigikogusse kandideeriv teleajakirjanik ja meie meeleavalduse korraldamisel suureks abiks olnud Maksim Rogalski.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!

Markus Järvi ja Maksim Rogalski saate objektiiv salvestusel.

Markus Järvi ja Maksim Rogalski saate “Objektiiv” salvestusel Pereraadio stuudios.

Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

a

PRESSITEADE

Tallinn, 22. september 2014

Riigikogu ees tuleb suur meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks

Pühapäeval, 5. oktoobril kell 12.00 toimub Toompeal, Riigikogu ees “Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks”, et protesteerida kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu. Meeleavalduse korraldajaks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK).

Meeleavaldus kutsutakse kokku, kuna riigikogu ei ole teinud välja rohkem kui 45 000 inimese poolt allkirjastatud petitsioonist “Kaitskem üheskoos perekonda!”, enam kui 10 000 inimese saadetud protestikirjast ega ka kõigi Eestis tegutsevate usuühenduste poolt väljendatud vastuseisust kooseluseaduse läbisurumisele.

FB-BANNER

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid selgitas, et meeleavaldus on kodanike viimane võimalus seista vastu püüdlustele kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi suruda ning perekonna ja abielu tähendus olemuslikult ümber kujundada.

“Traditsiooniliste tõekspidamistega inimesi on järjepidevalt sõimatud mitte ainult tagurlikeks, vaid ka homofoobideks, vihkajateks, sallimatuteks ning koguni putinistideks ja natsideks,” ütles Vooglaid ja lisas, et sellise alandamisega ei saa rahvas mingil juhul nõustuda.

“Usun, et Toompeale tuleb meelt avaldama väga palju inimesi mitmelt poolt üle Eesti, kes ei lepi kooseluseaduse läbisurumisega hoolimata tõsiasjast, et selle vastuvõtmist ei toeta mitte ühegi erakonna valijate enamus. See, mida me kooseluseaduse läbisurumise püüdlustes näeme, annab tunnistust ühiskonna lõhestamise püüdlusest ja sügavast demokraatia kriisist,” selgitas Vooglaid meeleavalduse tagamaid.

Meeleavalduse keskseks eesmärgiks on saata poliitikutele selge sõnum: rahvaesindajad peavad austama meie kultuurilisi traditsioone, perekonna ja abielu ideaale, põhiseadust, rahva tahet ja demokraatia aluspõhimõtteid. “See on meie maa ja meie riik, kus rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja. Me ei kavatse kellegi ega millegi ees lömitada, vaid nõuame, et rahvaesindajad teeniksid meie rahvuslikke huve ja näitaksid üles truudust ühiskonna alusväärtustele,” selgitas Vooglaid.

Meeleavaldusele on oodatud koos perekondadega kõik inimesed sõltumata rahvusest, poliitilistest eelistustest, usutunnistusest või vanusest, kes peavad oluliseks, et meie ühiskonnas säilitataks ka riiklikul tasandil austus perekonna, abielu ning nende aluseks olevate väärtuste vastu.

SAPTK rõhutab, et meeleavaldust püütakse korraldada perekondliku üritusena ning võimalikult väärikalt ja soliidselt. “Mõistame hukka kõik provokatsioonid, millega võidakse püüda luua vastupidist muljet,” võttis Vooglaid teema kokku ja lisas, et meeleavaldus lähtub mitte vihkamisest kellegi vastu, vaid armastusest selle suhtes, mis on ilus, tõene ja hea.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu õiguskomisjon, et kooseluseaduse 2. ja 3. lugemine toimuvad vastavalt 7. ja 9. oktoobril ning seaduse vastuvõtmiseks ei ole tarvis isegi mitte 51 poolthäält.

Lisainfo:

Eesti keeles:
Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
Mob 56 600 121

Vene keeles:
Maksim Rogalski
maksim.rogalski@gmail.com
Mob 58 116 177

Pressiteade SAPTK meeleavaldus EST 22092014.docx

SAPTK pöördus kaebusega Pressinõukogu poole

PRESSITEADE

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pöördus Eesti Päevalehe, Delfi ja ERR-i vastu suunatud kaebusega Pressinõukogu poole

Tallinn, 17. september 2014

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitas kaebuse Pressinõukogule, paludes tuvastada ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumine Eesti Päevalehe, portaali Delfi ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaali poolt seonduvalt SAPTK ning selle juhtorganite liikmete suhtes valeväidete esitamise ja levitamise ning eksliku ja eksitava kuvandi loomisega.

EPL scan 1

Väljavõte 24. juuli Eesti Päevalehe esikaanelt, mis kujutas endast osa püüdlusest kujundada avalikkuse silmis ekslikku muljet, nagu oleks SAPTK-l või selle juhtorganite liikmetel mingid varjatud sidemed Venemaa oligarhidega ning nagu oleks viimased SAPTK rahastajateks.

Alates 24. juulist avaldas Eesti Päevaleht seeria artikleid, millega loodi avalikkuse silmis tõele mittevastav kuvand, nagu oleks SAPTK-l ja selle juhtorganite liikmeil varjatud suhted Venemaa võimuringkondadega ja nagu saaks SAPTK nendelt ringkondadelt varjatud rahalist toetust. Olgugi, et mitte ükski SAPTK juhtorganitesse kuuluv isik ei ole kunagi ei Vladimir Jakunini ega ühegi teise vene oligarhiga kohtunud ega oma nendega mitte mingisuguseid kontakte, avaldas Eesti Päevaleht artikli, mis juba pealkirjas väitis, et “Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga”. Alusetuid kahtlustusi aitasid omalt poolt levitada Delfi ja ERR-i uudisteportaal.

Ennekõike on SAPTK kaebuse kohaselt rikutud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon, punktis 4.1. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab uudismaterjal põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil, punktis 4.2. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled, punktis 4.11 kinnitatud põhimõtet, mille kohaselt artiklite pealkirjad ei tohi auditooriumi eksitada ning punktis 5.1. kätketud põhimõtet, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on Eesti Päevaleht, Delfi ja ERR-i uudisteportaal levitanud kahtlustusi ja süüdistusi, millel puudub igasugune faktiline aluspõhi ning kahjustanud seeläbi ulatuslikult nii SAPTK kui ka selle juhtorganite liikmete mainet.

“Isegi Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald on olnud sunnitud tunnistama, et SAPTK suhtes levitatud kahtlustustel ja süüdistustel, nagu oleks me saanud varjatud rahastamist Venemaa võimuringkondadega seotud isikutelt, puudub igasugune faktiline aluspõhi. On väga kahetsusväärne ja tõesti lubamatu, et meie ühiskonnas võib meedia sellisel viisil endale ideoloogiliselt ebameeldivaid kodanikeühendusi mustata ja nende mainet kahjustada. Selline tegevus on eriti näotu pidades silmas asjaolu, et erinevalt paljudest teistest valitsuse rahalistest toetustest sõltuvatest ühendustest on SAPTK reaalselt sõltumatu kodanikeühendus, mis sõltub üksnes eraisikute annetusest ja usaldusest. Loodame, et meedia peab sellise tegevuse eest mingisugustki vastutust kandma.”

Pressinõukogule esitatud kaebuse täistekstiga saab tutvuda siin.

Pressinõukogu on Eesti Ajalehtede Liidu raames tegutsev ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub meediaga vastuollu sattunud isikutele kohtuväliseid lahendusi.

Häbi, Eesti Päevaleht!


Alljärgnev on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastulause Eesti Päevalehe peatoimetaja, hr Urmo Soonvaldi artiklile, mis avaldati ERR-i uudisteportaalis. Meie vastulauset keeldus ERR-i uudisteportaal (hr Rain Kooli) avaldamast, näidates seeläbi meedia ringkaitset ja asudes seeläbi seisukohale, et parem on jätta viimane sõna sellele, kes levitab alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi, mitte sellele, kelle suhtes alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi levitatakse. Küsimusele, millises meediumis peaks siis SAPTK saama tema suhtes esitatud valeväited ümber lükata, hr Kooli ei vastanud.

soonvald

Häbi, Eesti Päevaleht!

Selle asemel, et vabandada SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks suhtes ulatusliku laimu levitamise pärast, jätkab EPL peatoimetaja Urmo Soonvaldi isikus oma absurdseid rünnakuid ning kirjutab, nagu lõhestaksime meie oma tegevusega ühiskonda. Seda, kui mina juhin tähelepanu Eesti Päevalehe alatule käitumisele, nimetab ta aga “soovmõtlemiseks”, “pahatahtlikkuses” ja liikumiseks “vales suunas”. Vaadakem hr Soonvaldi väiteid veidi lähemalt.

Soonvald süüdistab SAPTK-d ühiskonna lõhestamises. Ent kas tõesti on ühiskonna lõhestajaks SAPTK, mis kaitseb sajandeid meie kultuuri ja ühiskonna aluseks olnud väärtusi ja institutsioone jõulise ideoloogilise ümbermääratlemise püüdluse eest? Lõhestajaks on ilmselgelt need, kes seda ideoloogilist rünnakut rahvusvahelisel tasandil ja Eestis vahendeid valimata püüavad läbi suruda. See, mida SAPTK teeb, on reaktsioon ühiskonna kõlbelise väärastamise ja selle alusväärtuste õõnestamise püüdlustele – me kaitseme perekonna ja abielu institutsioone ning nende aluseks olevaid kõlbelisi tõekspidamisi. Mida jõulisemalt ühiskonna ideoloogilist väärastamist jätkatakse, seda suuremaks sotsiaalne lõhe tõepoolest kasvab – ent süü selles ei ole kindlasti mitte nende poolne, kes püüavad väärastamisele vastu seista, koondades selleks rahva häält.

Mis puutub meie annetajate nimede avalikustamise nõudesse, siis huvitav, kas hr Soonvald on tõesti võimetu aru saama, et isegi kui me seda teha sooviksime, ei ole meil mitte mingisugust õigust seda teha. Et sellest aru saada, ei tarvitse teha muud kui avada Riigi Teatajast isikuandmete kaitse seadus ja seda veidi lehitseda.

Hr Soonvaldilt võiks küsida, kas ta nõuab meilt, et rikuksime mitte ainult oma annetajate usaldust, vaid ka isikuandmete kaitse seadust. Samuti võiks temalt küsida, kas ta usub, et keegi meie sihtasutuse toetajatajaist meid enam usaldaks, kui me hakkaks lihtsalt nende isikuandmeid meediale lekitama. See on väga põhimõtteline küsimus – nõuda kodanikeliikumiselt tema annetajate nimelist avalikustamist (ilma, et selleks oleks juriidilist õigust või kohustust) on midagi sellist, mis iseloomustab totalitaarset ühiskonnakorraldust.

Seejuures on hr Soonvald täielikult teadlik meie selgitustest selle küsimuse osas, sest just eile said need EPL-ile järjekordsete arupärimiste peale ära saadetud (sh hr Soonvaldile isiklikult). Veendugem selles ise – allpool on nähtav minu temaatiline kirjavahetus EPL-iga.

Oluline on ka see, et oleme korduvalt avalikult kinnitanud ja rõhutanud (vt siit ja siit), et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega keegi meie juhtorganite liikmetest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni, liikumise või oligarhiga. Kas hr Soonvald peab meid valetajateks ja petisteks, et ta järjekindlalt meie asjakohast kinnitust eirab ja sellega ümberlükatud küsimused uuesti välja paiskab, nagu oleks need vastamata?

Hr Soonvaldi väide, et “oleme kirjutanud, et teoreetilisel tasandil on SAPTK seotud Venemaa tänase võimuladvikuga, aga fakte, mis SAPTK ja Vene oligarhid ühte patta paneks, meil hetkel ei ole”, kõlab täiesti naeruväärselt – kui ei ole fakte, mis tõendaks vähimalgi määral meie olemist “ühes paadis” vene oligarhidega, siis millest on tuletatav ja mida üleüldse kujutab endast “seotus teoreetilisel tasandil”? Sama hästi võiks öelda, et “teoreetilisel tasandil” on SAPTK seotud ükskõik millega.

Tähelepanuväärne on kindlasti ka see, et kuigi hr Soonvald TUNNISTAB siin artiklis otseselt, et EPL-il ei ole mitte mingeid fakte, mis tõendaks vähimalgi määral SAPTK seotust vene oligarhidega, kirjutas ta alles üleeile Delfis (vt artikli viimast lõiku), et “SAPTK liikumise juhtorganites on inimesed, kellel on rahvusvahelisel tasandil lähedane seotus Venemaa oligarhidega.”

Seega hr Soonvald tunnistab, et EPL on esitanud väga tõsiseid süüdistusi, mis ei vasta tõele.

Häbi Teile, hr Soonvald!

Varro Vooglaid

* * *

Begin forwarded message:
From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
Subject: Re: Vastulause Eesti Päevalehe artiklile
Date: 28 Jul 2014 15:13:04 GMT+3
To: Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee>
Cc: Markus Järvi <markus.jarvi@saptk.ee>, Toomas Vooglaid <Toomas.vooglaid@saptk.ee>, urmo.soonvald@delfi.ee, Tarmu Tammerk <tarmu.tammerk@err.ee>

Tere!

Mulle tundub, et olete reaalsustaju minetanud inimene. Selle asemel, et alustada isikliku vabandusega alusetute kahtlustuste ja süüdistuste jõulise levitamise pärast, jätkate sellises toonis, nagu oleksite KGB ülekuulaja, kes arvab endal olevat õiguse ükskõik kellelt ükskõik mis küsimuses vastuseid nõuda.

Tahan, et saaksite aru väga lihtsast asjast: meil ei ole absoluutselt mitte midagi kahtlast varjata. Oleme selle nimel eriliselt pingutanud, et pahatahtlikel ajakirjanikel ja homoaktivistidel, kellele meie tegevus ei meeldi, ei oleks kusagilt kinni hakata. Ent seda, miks me ei hakka EPL-i psühhoterrorile järgi andma ja oma annetajate nimesid avalikustama, oleme korduvalt öelnud ja võime ka korrata. Põhjus on väga lihtne: meil ei ole selleks mitte mingit juriidilist ega ka moraalset õigust, kohustusest rääkimata.

Inimesed on meid toetanud kantuna usaldusest, et info nende annetuse kohta on meie poolt hästi hoitud ega saa kolmandatele isikutele välja öeldud – neil on selleks ka õigustatud ootus, mis leiab kinnitust isikuandemete kaitse seaduse §-s 4 ja mida oleme järjepidevalt oma toetajatele kinnitanud. Kui me inimeste usaldust ja õigust oma andmete kaitstusele ei õigustaks ja ütleksime oma annetajate nimed välja, siis teeksime ka oma toetajad selliste rünnakute objektiks, nagu praegu peame ise taluma.

Hiljutine juhtum, mis näitab, kuidas see terror toimib, seondub Firefoxi endise juhi ja Javascripti looja Brendan Eichiga, kes sunniti homoliikumise survel oma ametipositsioonilt taganema, kui ilmnes, et ta on toetanud annetusega traditsioonilist perekonda toetavate poliitikute kampaaniat. Kui me oma toetajate nimed avalikustaks, siis ei usaldaks meid enam ükski võimalik annetaja. Seejuures on kõigil meie toetajatel vaba voli öelda ise avalikult välja, kui nad on meie sihtasutust annetusega toetanud – me ei tea, et meie toetajate seas oleks inimesi, kelle toetust peaksime häbenema.

http://www.lifesitenews.com/news/mozilla-ceo-brendan-eich-steps-down-after-homosexual-backlash-over-his-supp

Tegelikult on nii, et kui EPL esitab avalikult kahtlustuse, nagu oleks SAPTK-l vene võimuringkondadesse kuuluvate isikutega mingid varjatud (rahalised) suhted, siis peaks EPL ise seda ka kuidagi moodi tõendama ja esitama vastavad andmed – seni on esitatud vaid väited ja seejuures täiesti naeruväärsed väited. Seetõttu palun, et EPL näitaks, millistele andmetele sellised kahtlustused baseeruvad. Muidugi on see retooriline palve, sest ma tean väga hästi, et EPL-il ei ole mitte mingit sellist infot, sest seda lihtsalt ei eksisteeri.

Mis puutub dr Cameroni, siis temaga kohtusin mäletamist mööda viimati paari aasta eest, kui ta käis Tallinnas. Tema esinemisest Vene riigiduumas ei ole ma teadlik ja samas ma ka ei näe, mis tähtsust sel on – kindlasti on ta esinenud veel paljudes paikades üle maailma. Mul on väga raske anda dr Cameroni esinemisele Vene riigiduumas hinnangut teadmata, mis seostes ta seal üles astus ja mida ta rääkis.
Endiselt heade soovidega,

Varro Vooglaid

PS! Keelan kategooriliselt minu kirja valikulise tsiteerimise. Kui soovite minu kirja lehes mingiski seoses kasutada, siis võite selle ära trükkida tervikuna.

On 28 Jul 2014, at 12:13, Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee> wrote:

Tere,

informeerin Teid sellest, et Teie vastulause avaldatakse nii veebis kui ka paberlehes. Aga sooviksin esitada Teile ka paar küsimust, millele ootan vastust täna kella 18.13-ks.

Küismused SAPTK-ile:

Kes on (konkreetselt) SAPTK-ile annetuste tegijad?
Kui te ei ole nõus neid avaldama, siis miks?
Küsimused Varro Vooglaiule:
Millal kohtusite viimati dr. Paul Cameroniga?
Kas olete teadlik tema esinemisest Vene riigiduumas?
Milline on Teie suhtumine sellesse, et dr. Cameron Vene riigiduumas esines?

Lugupidamisega

Joosep Värk
reporter
Eesti Päevaleht

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusi


SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ametlik vastulause Eesti Päevalehe poolt levitatavatele alusetutele kahtlustustele

25.07.2014

24. juulil ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles vihjatakse, nagu oleks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõukogu liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa raudteede presidendi Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning nagu istuks SAPTK seega mainitud ringkondadega „ühes paadis“.

Selle väite puhul on tegu absurdse järeldusega, mis lähtub ilmselt eesmärgiks heita meie sihtasutusele manipulatiivsete vahenditega halba valgust.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on saanud inspiratsiooni brasiilia professori Plinio Corrêa de Oliveira liikumisest nimega Traditsioon, Perekond, Eraomand (edaspidi TFP, mis on lühend nimest Tradição, Família e Propriedade), mille eesmärgiks on võidelda lääne kristliku tsivilisatsiooni alustalasid sajandite jooksul rünnanud revolutsiooniliste liikumiste vastu.

TFP on laienenud nii teistesse Ladina-Ameerika maadesse, USA-sse kui ka Euroopasse. Oma ajaloost on TFP-l näidata ette mitmeid tulemuslikke kommunismi vastu suunatud kampaaniaid ja professor Plinio Corrêa de Oliveira oli esimeste katoliiklike liidrite seas, kes resoluutselt mõistsid hukka fašistliku ja natsistliku liikumise 30-ndate Itaalias ja Saksamaal.

GuinessTFP on näidanud üles suurt toetust ka Baltimaade iseseisvuse ja kommunismi ikkest vabanemisele kui 1990. aasta suvel koguti 26 maal 5 218 520 allkirja Leedu iseseisvumise toetuseks. See allkirjakampaania kanti Guinnessi rekordite raamatusse, kui omal ajal kõige rohkemaarvuliste allkirjadega petitsioon. Petitsioon viidi läbi tänapäevases mõistes algeliste vahenditega ehk külast külla käies ja paberile allkirju kogudes. Imekspandav on ka fakt, et üle viie miljoni allkirja koguti vaid nelja kuu jooksul.

Tulles tagasi vihjete juurde, mille kohaselt on meie organisatsioon seotud Vladimir Jakunini ja tema abikaasa poolt juhitud liikumistega, siis peab ütlema, et need on meelevaldsed ja otseselt valed. Paul Hertzog von Oldenburg osales Maailma Perekondade Kongressil kui külaline ja tema juhitud föderatsiooni Pro Europa Christiana esindaja. Pro Europa Christiana, poola Piotr Skarga Ühing ja meie sihtasutus seisavad Euroopa ühise ja kristliku kultuuripärandi eest, mis on kujundanud Euroopa tsivilisatsiooni viimased 2000 aastat, sõltumata Venemaast ja tema poliitilistest suundumustest.

Väide, et Oldenburgi hertsogi ettekanne Maailma Perekondade Kongressil viitaks organisatsioonilisele või rahalisele seotusele Venemaa poliitiliste ringkondade ja oligarhidega, on parimal juhul absurdne järeldus ja meelevaldne väide, halvimal juhul aga teadlik ja alatu vale, mille Eesti Päevaleht on liikvele lasknud eesmärgiga mustata vahendeid valimata meie sihtasutuse tegevust Eestis. Seega on põhjust kaaluda, kas Eesti Päevalehe artikkel ei kätke piisavalt materjali, et võtta leht kohtulikule vastutusele laimamise ja tahtliku väärinformatsiooni levitamise eest.

On tõsi, et föderatsioonil Pro Europa Christiana on pikaajalised sidemed Maailma Perekondade Kongressiga. Hiljuti on kongressiga liitunud ka Venemaalt pärit organisatsioonid, kuid sellest ei järeldu, et föderatsioon Pro Europa Christiana ja Venemaa organisatsioonid oleks mingilgi määral omavahel seotud.

Seega võib veelkord toonitada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega ükski eelmainitud organisatsioonidest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni või liikumisega.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on oma tegevuse alustamiseks saanud sihtotstarbelisi annetusi meiega ühiseid väärtusi jagavatelt ja Euroopas tegutsevatelt TFP-ga seotud juriidilistelt isikutelt, kes elatuvad oma asukohamaade annetustest.

Juba esimese tegevusaasta jooksul kasvatasime meiegi oma kodumaiste väikeannetajate baasi. Praeguseks oleme sõltuvad ainuüksi oma annetajate suuremeelsest rahaliselt panusest meie organisatsioonile. Erinevalt korporatiivsest meediast, poliitilistest parteidest ja paljudest homoorganisatsioonidest oleme täiesti sõltumatud võimalike oligarhide suurannetustest, Euroopa Liidu fondidest, poliitiliste parteide toetusest ja valitsuse poolt laialijaotatavast eesti maksumaksja rahast, millega kaasnevad alati tegevust piiravad ja pärssivad nõuded.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsivilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise alusvundamendi kaitsel toetudes eelkõige Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema tulevikus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest.

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks