SAPTK pöördus kaebusega Pressinõukogu poole

PRESSITEADE

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pöördus Eesti Päevalehe, Delfi ja ERR-i vastu suunatud kaebusega Pressinõukogu poole

Tallinn, 17. september 2014

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitas kaebuse Pressinõukogule, paludes tuvastada ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumine Eesti Päevalehe, portaali Delfi ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaali poolt seonduvalt SAPTK ning selle juhtorganite liikmete suhtes valeväidete esitamise ja levitamise ning eksliku ja eksitava kuvandi loomisega.

EPL scan 1

Väljavõte 24. juuli Eesti Päevalehe esikaanelt, mis kujutas endast osa püüdlusest kujundada avalikkuse silmis ekslikku muljet, nagu oleks SAPTK-l või selle juhtorganite liikmetel mingid varjatud sidemed Venemaa oligarhidega ning nagu oleks viimased SAPTK rahastajateks.

Alates 24. juulist avaldas Eesti Päevaleht seeria artikleid, millega loodi avalikkuse silmis tõele mittevastav kuvand, nagu oleks SAPTK-l ja selle juhtorganite liikmeil varjatud suhted Venemaa võimuringkondadega ja nagu saaks SAPTK nendelt ringkondadelt varjatud rahalist toetust. Olgugi, et mitte ükski SAPTK juhtorganitesse kuuluv isik ei ole kunagi ei Vladimir Jakunini ega ühegi teise vene oligarhiga kohtunud ega oma nendega mitte mingisuguseid kontakte, avaldas Eesti Päevaleht artikli, mis juba pealkirjas väitis, et “Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga”. Alusetuid kahtlustusi aitasid omalt poolt levitada Delfi ja ERR-i uudisteportaal.

Ennekõike on SAPTK kaebuse kohaselt rikutud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon, punktis 4.1. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab uudismaterjal põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil, punktis 4.2. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled, punktis 4.11 kinnitatud põhimõtet, mille kohaselt artiklite pealkirjad ei tohi auditooriumi eksitada ning punktis 5.1. kätketud põhimõtet, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on Eesti Päevaleht, Delfi ja ERR-i uudisteportaal levitanud kahtlustusi ja süüdistusi, millel puudub igasugune faktiline aluspõhi ning kahjustanud seeläbi ulatuslikult nii SAPTK kui ka selle juhtorganite liikmete mainet.

“Isegi Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald on olnud sunnitud tunnistama, et SAPTK suhtes levitatud kahtlustustel ja süüdistustel, nagu oleks me saanud varjatud rahastamist Venemaa võimuringkondadega seotud isikutelt, puudub igasugune faktiline aluspõhi. On väga kahetsusväärne ja tõesti lubamatu, et meie ühiskonnas võib meedia sellisel viisil endale ideoloogiliselt ebameeldivaid kodanikeühendusi mustata ja nende mainet kahjustada. Selline tegevus on eriti näotu pidades silmas asjaolu, et erinevalt paljudest teistest valitsuse rahalistest toetustest sõltuvatest ühendustest on SAPTK reaalselt sõltumatu kodanikeühendus, mis sõltub üksnes eraisikute annetusest ja usaldusest. Loodame, et meedia peab sellise tegevuse eest mingisugustki vastutust kandma.”

Pressinõukogule esitatud kaebuse täistekstiga saab tutvuda siin.

Pressinõukogu on Eesti Ajalehtede Liidu raames tegutsev ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub meediaga vastuollu sattunud isikutele kohtuväliseid lahendusi.

SAPTK hinnangul on lastekaitseseaduse eelnõus mitmed tõsised kitsaskohad

 

Alljärgnevalt on toodud välja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisukohad seonduvalt praegu ettevalmistatava lastekaitseseaduse eelnõuga, milles on mitmeid tõsiseid kitsaskohti nii põhimõttelisel tasandil kui ka konkreetsete sätete sõnastuse osas – eriti, mis puudutab austust vanemate põhiseadusliku õiguse vastu oma laste kasvatamisele ja harimisele.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks edastas oma seisukohad 14. aprillil 2014 nii Sotsiaalministeeriumile, Justiitsministeeriumile, Riigikogu Sotsiaalkomisjonile, Riigikogu Õiguskomisjonile, Lastekaitse Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule kui ka Eesti Kirikute Nõukogule.

Loodame, et meiepoolsed seisukohad aitavad neid kitsaskohti ületada ning jõuda sellise redaktsioonini, mis ühelt poolt austab laste õigusi, teiselt poolt ei tee seda vanemlike õiguste arvelt ning kolmandalt poolt minimeerib võimalused nii laste kui ka vanemate õiguste lubamatuks riiveks avaliku võimu teostajate poolt.

SAPTK seisukoht antud küsimuses on venekeelsena kättesaadav siit.

Continue reading