Konverents “Kas Eesti on demokraatiaks valmis?”

27. veebruaril korraldab sihtasutus Rahvusraamatukogus konverentsi “Kas Eesti on demokraatiaks valmis?” Konverentsil vaagitakse lähemalt küsimusi, mis seonduvad demokraatia olukorraga Eestis ning otsedemokraatia taastamise võimalustega.

Registreerimine alates 10.30. Konverents ise algab kell 11.00 ja kestab orienteeruvalt kella kuueni. Lähem info leheküljel rahvahääletus.ee. Konverentsi saab jägida ka otseülekandena Youtube’is. Ülekande korraldab ITrotid OÜ.

SAPTK uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv on avatud

.
PRESSITEADE
Tallinn, 19. oktoober 2015

Tegevust alustab uus uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv

Esmaspäeval, 19. oktoobril alustab aadressil www.objektiiv.ee tegevust ühiskonnateemaline uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv, mis lähtub eesmärgist kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ja selle aluseks olevaid konservatiivseid väärtusi.

Portaal hakkab vahendama kodu- ja välismaiseid uudiseid ning arvamuslugusid, mis analüüsivad ühiskonnas ja kultuuris toimuvaid protsesse, püüdes avada aspekte, mis on massimeedia poolt alatähtsustatud või üldse tähelepanuta jäetud.

Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri sõnul on kavas pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas traditsiooniliste alusväärtustega ning aitavad kaasa ühiskonna hüvelisele arengule.

“Kuivõrd Eesti meediamaastik on muutunud ideoloogiliselt väga ühetaoliseks ja massimeedia edendab süstemaatiliselt vasakliberaalseid hoiakuid, vajab meie ühiskond uusi meediaväljaandeid, mis kasvaksid välja elutervetest ajatutest väärtustest, mis on kandnud meie rahvast läbi sajandite ning kannavad ka edaspidi, kui oskame neist lugu pidada ja neist juhinduda,” selgitas Vihuri portaali Objektiiv rajamise põhjuseid.

Portaali rajamist eest vedanud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Objektiiv Eesti ajakirjandusmaastikul mitmes mõttes uus nähtus: “Püüame luua selgelt väärtuspõhise meediumi ning rõhutada, edendada ja kaitsta konservatiivset maailmapilti, tehes seda kantuna soovist teenida mitte kasumit, vaid oma maad ja rahvast ning ühist hüve.”

Vooglaid lisas, et portaali Objektiiv teeb eriliseks ka tõsiasi, et see on eheda kodanikualgatuse vili ja toetub oma mittetulunduslikus tegevuses üksnes SAPTK toetajate annetustele. “Loodame, et Objektiivist kujuneb kõige mõjukam konservatiivne ajakirjanduslik väljaanne Eestis ning kutsume kõiki inimesi sellele püüdlusele kaasa aitama,” selgitas Vooglaid Objektiivi kogukondlikku iseloomu ja tegutsemispõhimõtet.

Portaal loodab juba lähiajal tegevust laiendada, muu hulgas oma videostuudio väljaehitamise ja videoproduktsiooni laiendamise teel, kasutades sellega kaasnevate kulutuste katmiseks eelmisel aastal Aadu Luukase Missioonipreemiaga kaasnenud raha.

Portaali Objektiiv käivitamine on osa SAPTK püüdlusest aidata kaasa konservatiivsele vastureaktsioonile, et seista vastu viimastel aastatel üha jõulisemaks muutunud kultuurirevolutsioonilisele püüdlusele meie ühiskond radikaalelt ümber kujundada.

Lähemat infot portaali ja selle rajamise tagamaade kohta leiab esimesest juhtkirjast, Varro Vooglaiu pikemast selgitusest ning Markus Järvi temaatilisest videokommentaarist.

Lisainfo:

Veiko Vihuri
veiko.vihuri@objektiiv.ee
52 94 476

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Audiitori hinnangul on SAPTK majandustegevus korrektne

.
SAPTK 2014. aasta tegevusaruanne30. juunil esitasime registrile SAPTK 2014. aasta majandusaasta aruande, mis sai ka vastavalt seaduse nõudmistele audiitori poolt üle kontrollitud. Audiitori hinnangul on SAPTK raamatupidamine korrektne.

Tegevusaruande kokkuvõtvas osas kirjutasime:

“Kokkuvõttes oli 2014. aasta Sihtasutusele edukas – mitte ainult selle pärast, et suutsime mobiliseerida ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kaitseks väga palju inimesi, vaid ka seetõttu, et aasta tõi endaga kaasa meie toetajateringi suure laienemise, toetajate usalduse kasvu ja ka suure koguse annetusi. /…/

Nagu majandusaasta aruandest nähtub, on väga paljud inimesed näidanud oma annetustega, et nad peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimestele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises ja suutlikkuses. /…/

On rõõmustav, et saame ehitada tõelist kodanikeliikumist, mis erinevalt paljudest teistest end kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tuhandete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et SAPTK ei ole saanud mitte ainsatki senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

Võrreldes 2013. aastaga on väga oluline edasiminek ka see, et SAPTK-i rahastamine toetub nüüd üksnes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest. Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised nn kodanikeühendused seda teevad.

Igal juhul võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2015. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem. Ennekõike pühendume 2015. aastal sellele, et ehitada üles SAPTK-i enda meediasüsteemi, mis aitaks traditsioonilisi väärtusi Eesti ühiskonnas uuesti au sisse tõsta ning neid ideoloogiliste rünnakute eest kaitsta. Samuti paneme varasemast rohkem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele.”

Majandusaasta aruandega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Äriregistri vahendusel.

Riigikogu kandidaatide seisukohti kajastava küsimustiku tulemused

a
PRESSITEADE
Tallinn, 17. veebruar 2015

Küsimustikuga uuriti riigikogu kandidaatide suhtumist kooseluseadusesse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) viis läbi küsitluse, millega uuriti riigikogu kandidaatide seisukohti seonduvalt kooseluseaduse ning piirnevate küsimustega.

Küsimustikus esitati kandidaatidele kolm küsimust: (1) Kas toetaksite riigikogu liikmena kooseluseaduse jõustumist? (2) Kas pooldate perekonnaseaduse muutmist nii, et abielu saaks sõlmida ka samast soost isikute vahel? (3) Kas pooldate abielu määratlemist põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna?

Küsimustik saadeti e-posti teel kahel korral kõigile riigikogu valimistel osalevatele kandidaatidele, kes olid teatanud Vabariigi Valimiskomisjonile oma e-posti aadressi. Samuti saadeti küsimustik kõigile erakondadele palvega edastada see kandidaatidele. Sellest hoolimata vastas küsimustikule vaid 36% kandidaatidest.

Täisnimekirjaga riigikogu valimistel osalevate erakondade kandidaatidest vastas küsimustikule 88% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, 39% Isamaa ja Res Publica Liidu, 34% Eesti Vabaerakonna, 29% Eesti Keskerakonna, 14% Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 13% Eesti Reformierakonna ridades kandideerivatest isikutest.

Avaliku lubaduse mitte toetada kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist ja seeläbi kooseluseaduse jõustumist andis 87% kõigist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatidest (sealhulgas kõigi 12 ringkonna esinumbrid), 35% kõigist Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaatidest (sealhulgas 8 ringkonna esinumbrid), 28% kõigist Eesti Vabaerakonna kandidaatidest, 27% kõigist Eesti Keskerakonna kandidaatidest, 5% Reformierakonna kandidaatidest ja 6% Sotsiaaldemokraatide kandidaatidest.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on asjaolu, et küsimustikule vastas vaid 36% kandidaatidest, iseeneses informatiivne ja annab tunnistust demokraatliku kultuuri puudulikkusest Eestis:

“Inimesed, kes häbenevad oma tõekspidamisi või ei ole muul põhjusel nõus olulistes küsimustes rahvale oma seisukohti teatavaks tegema, ei sobi parlamenti rahvaesindajaks. Seepärast on meie soovitus kindlasti mitte toetada neid kandidaate, kes ei ole valmis valijatele oma seisukohti ausalt teatavaks tegema.”

Vooglaidi hinnangul boikoteerisid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ilmselt küsimustikku koordineeritult: “Need vähesed vastused, mis nimetatud parteide kandidaatidelt tulid, laekusid pea kõik loetud tundide jooksul pärast küsimustiku esmakordset laialisaatmist – õige pea vastuste laekumine katkes täielikult.”

Täna avalikustatud küsitluse tulemustega saab tutvuda aadressil www.riigikoguvalimised2015.ee.

Lehekülje venekeelne versioon avatakse lähipäevil.

Lisainfo:

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121

Häbi, Eesti Päevaleht!


Alljärgnev on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastulause Eesti Päevalehe peatoimetaja, hr Urmo Soonvaldi artiklile, mis avaldati ERR-i uudisteportaalis. Meie vastulauset keeldus ERR-i uudisteportaal (hr Rain Kooli) avaldamast, näidates seeläbi meedia ringkaitset ja asudes seeläbi seisukohale, et parem on jätta viimane sõna sellele, kes levitab alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi, mitte sellele, kelle suhtes alusetuid kahtlustusi ja süüdistusi levitatakse. Küsimusele, millises meediumis peaks siis SAPTK saama tema suhtes esitatud valeväited ümber lükata, hr Kooli ei vastanud.

soonvald

Häbi, Eesti Päevaleht!

Selle asemel, et vabandada SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks suhtes ulatusliku laimu levitamise pärast, jätkab EPL peatoimetaja Urmo Soonvaldi isikus oma absurdseid rünnakuid ning kirjutab, nagu lõhestaksime meie oma tegevusega ühiskonda. Seda, kui mina juhin tähelepanu Eesti Päevalehe alatule käitumisele, nimetab ta aga “soovmõtlemiseks”, “pahatahtlikkuses” ja liikumiseks “vales suunas”. Vaadakem hr Soonvaldi väiteid veidi lähemalt.

Soonvald süüdistab SAPTK-d ühiskonna lõhestamises. Ent kas tõesti on ühiskonna lõhestajaks SAPTK, mis kaitseb sajandeid meie kultuuri ja ühiskonna aluseks olnud väärtusi ja institutsioone jõulise ideoloogilise ümbermääratlemise püüdluse eest? Lõhestajaks on ilmselgelt need, kes seda ideoloogilist rünnakut rahvusvahelisel tasandil ja Eestis vahendeid valimata püüavad läbi suruda. See, mida SAPTK teeb, on reaktsioon ühiskonna kõlbelise väärastamise ja selle alusväärtuste õõnestamise püüdlustele – me kaitseme perekonna ja abielu institutsioone ning nende aluseks olevaid kõlbelisi tõekspidamisi. Mida jõulisemalt ühiskonna ideoloogilist väärastamist jätkatakse, seda suuremaks sotsiaalne lõhe tõepoolest kasvab – ent süü selles ei ole kindlasti mitte nende poolne, kes püüavad väärastamisele vastu seista, koondades selleks rahva häält.

Mis puutub meie annetajate nimede avalikustamise nõudesse, siis huvitav, kas hr Soonvald on tõesti võimetu aru saama, et isegi kui me seda teha sooviksime, ei ole meil mitte mingisugust õigust seda teha. Et sellest aru saada, ei tarvitse teha muud kui avada Riigi Teatajast isikuandmete kaitse seadus ja seda veidi lehitseda.

Hr Soonvaldilt võiks küsida, kas ta nõuab meilt, et rikuksime mitte ainult oma annetajate usaldust, vaid ka isikuandmete kaitse seadust. Samuti võiks temalt küsida, kas ta usub, et keegi meie sihtasutuse toetajatajaist meid enam usaldaks, kui me hakkaks lihtsalt nende isikuandmeid meediale lekitama. See on väga põhimõtteline küsimus – nõuda kodanikeliikumiselt tema annetajate nimelist avalikustamist (ilma, et selleks oleks juriidilist õigust või kohustust) on midagi sellist, mis iseloomustab totalitaarset ühiskonnakorraldust.

Seejuures on hr Soonvald täielikult teadlik meie selgitustest selle küsimuse osas, sest just eile said need EPL-ile järjekordsete arupärimiste peale ära saadetud (sh hr Soonvaldile isiklikult). Veendugem selles ise – allpool on nähtav minu temaatiline kirjavahetus EPL-iga.

Oluline on ka see, et oleme korduvalt avalikult kinnitanud ja rõhutanud (vt siit ja siit), et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega keegi meie juhtorganite liikmetest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni, liikumise või oligarhiga. Kas hr Soonvald peab meid valetajateks ja petisteks, et ta järjekindlalt meie asjakohast kinnitust eirab ja sellega ümberlükatud küsimused uuesti välja paiskab, nagu oleks need vastamata?

Hr Soonvaldi väide, et “oleme kirjutanud, et teoreetilisel tasandil on SAPTK seotud Venemaa tänase võimuladvikuga, aga fakte, mis SAPTK ja Vene oligarhid ühte patta paneks, meil hetkel ei ole”, kõlab täiesti naeruväärselt – kui ei ole fakte, mis tõendaks vähimalgi määral meie olemist “ühes paadis” vene oligarhidega, siis millest on tuletatav ja mida üleüldse kujutab endast “seotus teoreetilisel tasandil”? Sama hästi võiks öelda, et “teoreetilisel tasandil” on SAPTK seotud ükskõik millega.

Tähelepanuväärne on kindlasti ka see, et kuigi hr Soonvald TUNNISTAB siin artiklis otseselt, et EPL-il ei ole mitte mingeid fakte, mis tõendaks vähimalgi määral SAPTK seotust vene oligarhidega, kirjutas ta alles üleeile Delfis (vt artikli viimast lõiku), et “SAPTK liikumise juhtorganites on inimesed, kellel on rahvusvahelisel tasandil lähedane seotus Venemaa oligarhidega.”

Seega hr Soonvald tunnistab, et EPL on esitanud väga tõsiseid süüdistusi, mis ei vasta tõele.

Häbi Teile, hr Soonvald!

Varro Vooglaid

* * *

Begin forwarded message:
From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
Subject: Re: Vastulause Eesti Päevalehe artiklile
Date: 28 Jul 2014 15:13:04 GMT+3
To: Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee>
Cc: Markus Järvi <markus.jarvi@saptk.ee>, Toomas Vooglaid <Toomas.vooglaid@saptk.ee>, urmo.soonvald@delfi.ee, Tarmu Tammerk <tarmu.tammerk@err.ee>

Tere!

Mulle tundub, et olete reaalsustaju minetanud inimene. Selle asemel, et alustada isikliku vabandusega alusetute kahtlustuste ja süüdistuste jõulise levitamise pärast, jätkate sellises toonis, nagu oleksite KGB ülekuulaja, kes arvab endal olevat õiguse ükskõik kellelt ükskõik mis küsimuses vastuseid nõuda.

Tahan, et saaksite aru väga lihtsast asjast: meil ei ole absoluutselt mitte midagi kahtlast varjata. Oleme selle nimel eriliselt pingutanud, et pahatahtlikel ajakirjanikel ja homoaktivistidel, kellele meie tegevus ei meeldi, ei oleks kusagilt kinni hakata. Ent seda, miks me ei hakka EPL-i psühhoterrorile järgi andma ja oma annetajate nimesid avalikustama, oleme korduvalt öelnud ja võime ka korrata. Põhjus on väga lihtne: meil ei ole selleks mitte mingit juriidilist ega ka moraalset õigust, kohustusest rääkimata.

Inimesed on meid toetanud kantuna usaldusest, et info nende annetuse kohta on meie poolt hästi hoitud ega saa kolmandatele isikutele välja öeldud – neil on selleks ka õigustatud ootus, mis leiab kinnitust isikuandemete kaitse seaduse §-s 4 ja mida oleme järjepidevalt oma toetajatele kinnitanud. Kui me inimeste usaldust ja õigust oma andmete kaitstusele ei õigustaks ja ütleksime oma annetajate nimed välja, siis teeksime ka oma toetajad selliste rünnakute objektiks, nagu praegu peame ise taluma.

Hiljutine juhtum, mis näitab, kuidas see terror toimib, seondub Firefoxi endise juhi ja Javascripti looja Brendan Eichiga, kes sunniti homoliikumise survel oma ametipositsioonilt taganema, kui ilmnes, et ta on toetanud annetusega traditsioonilist perekonda toetavate poliitikute kampaaniat. Kui me oma toetajate nimed avalikustaks, siis ei usaldaks meid enam ükski võimalik annetaja. Seejuures on kõigil meie toetajatel vaba voli öelda ise avalikult välja, kui nad on meie sihtasutust annetusega toetanud – me ei tea, et meie toetajate seas oleks inimesi, kelle toetust peaksime häbenema.

http://www.lifesitenews.com/news/mozilla-ceo-brendan-eich-steps-down-after-homosexual-backlash-over-his-supp

Tegelikult on nii, et kui EPL esitab avalikult kahtlustuse, nagu oleks SAPTK-l vene võimuringkondadesse kuuluvate isikutega mingid varjatud (rahalised) suhted, siis peaks EPL ise seda ka kuidagi moodi tõendama ja esitama vastavad andmed – seni on esitatud vaid väited ja seejuures täiesti naeruväärsed väited. Seetõttu palun, et EPL näitaks, millistele andmetele sellised kahtlustused baseeruvad. Muidugi on see retooriline palve, sest ma tean väga hästi, et EPL-il ei ole mitte mingit sellist infot, sest seda lihtsalt ei eksisteeri.

Mis puutub dr Cameroni, siis temaga kohtusin mäletamist mööda viimati paari aasta eest, kui ta käis Tallinnas. Tema esinemisest Vene riigiduumas ei ole ma teadlik ja samas ma ka ei näe, mis tähtsust sel on – kindlasti on ta esinenud veel paljudes paikades üle maailma. Mul on väga raske anda dr Cameroni esinemisele Vene riigiduumas hinnangut teadmata, mis seostes ta seal üles astus ja mida ta rääkis.
Endiselt heade soovidega,

Varro Vooglaid

PS! Keelan kategooriliselt minu kirja valikulise tsiteerimise. Kui soovite minu kirja lehes mingiski seoses kasutada, siis võite selle ära trükkida tervikuna.

On 28 Jul 2014, at 12:13, Joosep Värk <Joosep.Vark@epl.ee> wrote:

Tere,

informeerin Teid sellest, et Teie vastulause avaldatakse nii veebis kui ka paberlehes. Aga sooviksin esitada Teile ka paar küsimust, millele ootan vastust täna kella 18.13-ks.

Küismused SAPTK-ile:

Kes on (konkreetselt) SAPTK-ile annetuste tegijad?
Kui te ei ole nõus neid avaldama, siis miks?
Küsimused Varro Vooglaiule:
Millal kohtusite viimati dr. Paul Cameroniga?
Kas olete teadlik tema esinemisest Vene riigiduumas?
Milline on Teie suhtumine sellesse, et dr. Cameron Vene riigiduumas esines?

Lugupidamisega

Joosep Värk
reporter
Eesti Päevaleht

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusi


SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ametlik vastulause Eesti Päevalehe poolt levitatavatele alusetutele kahtlustustele

25.07.2014

24. juulil ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles vihjatakse, nagu oleks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõukogu liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa raudteede presidendi Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning nagu istuks SAPTK seega mainitud ringkondadega „ühes paadis“.

Selle väite puhul on tegu absurdse järeldusega, mis lähtub ilmselt eesmärgiks heita meie sihtasutusele manipulatiivsete vahenditega halba valgust.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on saanud inspiratsiooni brasiilia professori Plinio Corrêa de Oliveira liikumisest nimega Traditsioon, Perekond, Eraomand (edaspidi TFP, mis on lühend nimest Tradição, Família e Propriedade), mille eesmärgiks on võidelda lääne kristliku tsivilisatsiooni alustalasid sajandite jooksul rünnanud revolutsiooniliste liikumiste vastu.

TFP on laienenud nii teistesse Ladina-Ameerika maadesse, USA-sse kui ka Euroopasse. Oma ajaloost on TFP-l näidata ette mitmeid tulemuslikke kommunismi vastu suunatud kampaaniaid ja professor Plinio Corrêa de Oliveira oli esimeste katoliiklike liidrite seas, kes resoluutselt mõistsid hukka fašistliku ja natsistliku liikumise 30-ndate Itaalias ja Saksamaal.

GuinessTFP on näidanud üles suurt toetust ka Baltimaade iseseisvuse ja kommunismi ikkest vabanemisele kui 1990. aasta suvel koguti 26 maal 5 218 520 allkirja Leedu iseseisvumise toetuseks. See allkirjakampaania kanti Guinnessi rekordite raamatusse, kui omal ajal kõige rohkemaarvuliste allkirjadega petitsioon. Petitsioon viidi läbi tänapäevases mõistes algeliste vahenditega ehk külast külla käies ja paberile allkirju kogudes. Imekspandav on ka fakt, et üle viie miljoni allkirja koguti vaid nelja kuu jooksul.

Tulles tagasi vihjete juurde, mille kohaselt on meie organisatsioon seotud Vladimir Jakunini ja tema abikaasa poolt juhitud liikumistega, siis peab ütlema, et need on meelevaldsed ja otseselt valed. Paul Hertzog von Oldenburg osales Maailma Perekondade Kongressil kui külaline ja tema juhitud föderatsiooni Pro Europa Christiana esindaja. Pro Europa Christiana, poola Piotr Skarga Ühing ja meie sihtasutus seisavad Euroopa ühise ja kristliku kultuuripärandi eest, mis on kujundanud Euroopa tsivilisatsiooni viimased 2000 aastat, sõltumata Venemaast ja tema poliitilistest suundumustest.

Väide, et Oldenburgi hertsogi ettekanne Maailma Perekondade Kongressil viitaks organisatsioonilisele või rahalisele seotusele Venemaa poliitiliste ringkondade ja oligarhidega, on parimal juhul absurdne järeldus ja meelevaldne väide, halvimal juhul aga teadlik ja alatu vale, mille Eesti Päevaleht on liikvele lasknud eesmärgiga mustata vahendeid valimata meie sihtasutuse tegevust Eestis. Seega on põhjust kaaluda, kas Eesti Päevalehe artikkel ei kätke piisavalt materjali, et võtta leht kohtulikule vastutusele laimamise ja tahtliku väärinformatsiooni levitamise eest.

On tõsi, et föderatsioonil Pro Europa Christiana on pikaajalised sidemed Maailma Perekondade Kongressiga. Hiljuti on kongressiga liitunud ka Venemaalt pärit organisatsioonid, kuid sellest ei järeldu, et föderatsioon Pro Europa Christiana ja Venemaa organisatsioonid oleks mingilgi määral omavahel seotud.

Seega võib veelkord toonitada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega ükski eelmainitud organisatsioonidest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni või liikumisega.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on oma tegevuse alustamiseks saanud sihtotstarbelisi annetusi meiega ühiseid väärtusi jagavatelt ja Euroopas tegutsevatelt TFP-ga seotud juriidilistelt isikutelt, kes elatuvad oma asukohamaade annetustest.

Juba esimese tegevusaasta jooksul kasvatasime meiegi oma kodumaiste väikeannetajate baasi. Praeguseks oleme sõltuvad ainuüksi oma annetajate suuremeelsest rahaliselt panusest meie organisatsioonile. Erinevalt korporatiivsest meediast, poliitilistest parteidest ja paljudest homoorganisatsioonidest oleme täiesti sõltumatud võimalike oligarhide suurannetustest, Euroopa Liidu fondidest, poliitiliste parteide toetusest ja valitsuse poolt laialijaotatavast eesti maksumaksja rahast, millega kaasnevad alati tegevust piiravad ja pärssivad nõuded.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsivilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise alusvundamendi kaitsel toetudes eelkõige Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema tulevikus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest.

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks