Põhiinfo

Kus ja millal meeleavaldus toimub?

Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks toimub pühapäeval, 5. oktoobril kell 12.00 Toompeal, Riigikogu esisel platsil. Meeleavalduse toimumise orienteeruv aeg on 12.00 kuni 14.00.

Kes on meelevaldusele oodatud?

Meeleavaldusele on oodatud koos oma perekondadega kõik inimesed sõltumata rahvusest, poliitilistest eelistustest, usutunnistusest või vanusest, kes ei nõustu kooseluseaduse läbisurumisega vastu rahva enamuse tahtmist ning kes peavad oluliseks, et meie ühiskonnas säilitataks riiklikul tasandil austus perekonna ja abielu ideaalide ning nende aluseks olevate väärtuste vastu.

Meeleavaldusele ei ole oodatud inimesed, kes ei nõustu meeleavalduse sõnumiga ning kes sooviksid meeleavaldust ära kasutada selleks, et püüda tähelepanu vastupidistele vaadetele. Meie püüame korraldada meeleavalduse perekondliku üritusena ning võimalikult väärikalt ja soliidselt. Seetõttu mõistame hukka kõik provokatsioonid, millega võidakse püüda luua vastupidist muljet. Meie meeleavaldus lähtub mitte vihkamisest kellegi vastu, vaid armastusest selle suhtes, mis on ilus, tõene ja hea.

Mis meeleavaldusel toimub?

Meeleavalduse keskse osa moodustavad sõnavõtud nii SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedajatelt kui ka mitmetelt teistelt inimestelt. Teiste seas astuvad sõnavõtuga üles professor Tõnu Lehtsaar, näitleja ja teoloog Malle Pärn, pastor Erki Tamm, suursaadik Mart Helme (EKRE), riigikogu liige Priit Sibul (IRL), teleajakirjanik Maksim Rogalski ja teised. Lisaks sellele on meeleavaldusel terve rida muusikalisi etteasteid, mida ko-ordineerib Raimondo Laikre. Eraldi püüame pöörata tähelepanu ka lastele.

Kuidas on meeleavaldusel tagatud korrakaitse?

Meelevaldusel korra hoidmiseks oleme palganud turvafirma USS, mis saadab kohale kaheksa turvameest. Lisaks sellele oleme palunud kõrgendatud tähelepanu näidata politseil. Nii ühe kui ka teisega oleme leppinud kokku, et provokatsioone ei sallita kummaltki poolt ning et loosungid, mis ei ole kooskõlas heade kommete või meeleavalduse eesmärkidega, võetakse maha ning inimestel, kes ei käitu korrektselt, palutakse meeleavalduselt viivitamatult lahkuda.

Kuidas saab meeleavaldusele kaasa aidata?

Kõige olulisem on ise koos oma pere, sõprade, sugulaste ja tuttavatega kohale tulla ning anda sellega tunnistust, et perekond ja abielu on väärtused, mis tõesti väärivad austamist ja kaitsmist.

Kindlasti on hea mõte teha ise loosungeid ja need kaasa võtta. Samas rõhutame, et kuivõrd meeleavaldus on kavandatud perekondliku sündmusena, kus on ka palju lapsi, siis peavad loosungid vastama headele kommetele ning jääma hea maitse piiresse.

Väga oluliselt saab meeleavaldusele kaasa aidata levitades selle kohta sõna oma sõprade ja tuttavate seas, võimaluse korral sotsiaalmeedia vahendusel.

Kuivõrd meeleavalduse korraldamisega kaasnevad suured rahalised kulutused, siis oleme tänulikud ka annetuste eest, millega saate aidata neid kulutusi katta. Täpsema info annetuste tegemiseks leiate siit. Annetuse tegemisel märkige palun selgituseks “Annetus meelevalduse toetuseks”.

Kust saab lisainformatsiooni transpordivõimaluste kohta?

Oleme püüdnud korraldada, et meeleavaldusele tuleks bussid kõigist maakonnakeskustest. Täpsemat infot transpordivõimaluste kohta saate kontaktisikutelt, kelle kontaktandmed leiate siit.

Ülevaade kooseluseaduse läbisurumisest