Hoiatavad näited

Paljudest lääneriikidest on olemas suur hulk näiteid, mis kinnitavad, et kooseluseaduse läbisurumine on osa suuremast protsessist, mille tulemuseks on meie ühiskonna ja selle aluseks olevate kõlbeliste tõekspidamiste radikaalne ümbermuutmine ning põhiliste inimõiguste ja -vabaduste kitsendamine.

Kuigi kooseluseaduse koostajad ja selle toetajad räägivad vaid vajadusest anda täpsem õiguslik regulatsioon inimeste vahelistele suhetele, on seaduse tegelik tähendus ja mõju oluliselt laiem. Esiteks tähendaks selle seaduse vastuvõtmine samast soost isikute kooselu õiguslikku tunnustamist perekonnana ja seeläbi perekonna kui ühiskonna aluseks oleva institutsiooni tähenduse radikaalset ja meelevaldset ümbermääratlemist, hõlmates sellesse ka loomuvastased suhted. Selline õiguslik tunnustus oleks ka otseseks tunnustuseks homoseksuaalsele eluviisile ja annaks olulise panuse sellele ühiskondliku heakskiidu saavutamisse.

Kuid probleem on tegelikult oluliselt sügavam ja laiem. Paljude lääneriikide kogemusest teame, et nn kooseluseaduse läbisurumise näol on tegu  alles esimese lüliga pikemas ahelas. Järgmiste sammudena asetatakse samale pulgale homoseksuaalsed suhted ja abielu ning piiratakse homopropagandasse kriitiliselt suhtuvate kodanike sõna- ja tegutsemisvabadust. Homoliikumise tegelikuks lõpp-eesmärgiks on meie ühiskonna moraalsete hoiakute ja läbi aegade kestnud tõekspidamiste ümberkujundamine.

Loe lähemalt SIIT.

Ülevaade kooseluseaduse läbisurumisest