Õiguskomisjonis

Riigikogu õiguskomisjonis on olnud kooseluseaduse kõige fanaatilisem läbisuruja vaieldamatult Valdo Randpere, kes on teiste komisjoni liikmete sõnul järjepidevalt alandanud temaga mitte nõustuvaid saadikuid ning isegi nende peale karjuma hakanud.

Allpool on toodud välja, mil moel on erinevad saadikud kooseluseaduse eelnõu suhtes õiguskomisjonis toimunud hääletustel hääletanud. Nagu näha, on järjepidevalt kooseluseaduse läbisurumise vastu hääletanud Ken-Marti Vaher, Marko Pomerants, Peeter Võsa ja Mihhail Korb.

Paljuski tänu Igor Gräzini ja Kalle Laaneti sihilikule puudumisele (vt siit ja siit) õiguskomisoni 18.09.2014 istungilt suruti häältega 5:4 läbi eelnõu muudatused, mille tulemusel ei ole selle vastuvõtmiseks riigikogus tarvis isegi mitte 51 häält ehk parlamendi liikmete häälte enamust.

Õiguskomisjoni otsused:
10.06.14: Võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.06 (5:3).
16.06.14: Eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata (5:5).
18.09.14: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 07.10 (5:1). Teha ettepanek teine lugemine lõpetada (5:4). Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse 09.10 (5:1). Teha ettepanek viia läbi lõpphääletus (5:1).

Liige Hääletused
10.06.14 16.06.14 18.09.14
Neeme Suur  Poolt  Vastu  Poolt
Marko Pomerants  Vastu  Poolt  Vastu
Igor Gräzin   Poolt  asendas
Tiina Lokk-Tramberg:
Poolt
Kalle Jents  Poolt  Vastu  Poolt 
Mihhail Korb
(alates 30.06.14)
 Vastu
Kalle Laanet  -  Poolt  Ei osalenud
Jüri Morozov  Poolt  Vastu  Poolt
Valdo Randpere  Poolt  Vastu  Poolt
Ken-Marti Vaher  Vastu  Poolt asendas
Priit Sibul:
Vastu
Peeter Võsa  Vastu  Poolt  Vastu
Yana Toom
(kuni 18.06.14)
 asendas
Olga Sõtnik:
Poolt
 asendas
Olga Sõtnik:
Vastu

Ülevaade kooseluseaduse läbisurumisest