Uuringud

Selleks, et uurida ühiskonna suhtumist kooseluseadusega seonduvatesse küsimustesse, on viimastel aastatel tellitud mitmeid uuringuid/arvamusküsitlusi. Siin on viited neist peamistele.

  • SAPTK poolt tellitud TNS Emori uuring (2014 september):
    “Elanikkonna hoiakud homoseksuaalsete suhete õigusliku reguleerimise teemal”.
  • ERR poolt tellitud TNS Emori uuring (2014 august).
  • Projekti “Erinevus rikastab ” poolt tellitud Turu-uuringute AS uuring (2014).
  • Projekti “Erinevus rikastab” poolt tellitud Turu-uuringute AS uuring (2012).

ERR-i poolt tellitud TNS Emori uuringu tulemused näitavad, et kooseluseaduse läbisurumist ei toeta mitte ühegi erakonna valijate enamus:

err-uuring-aug14

Allikas: ERR

Turu-uuringute AS uuringute üldtulemuste võrdlus:

Uuringutulemuste võrdlus

Allikas: Avaliku arvamuse uuring hoiakutest seksuaalvähemuste suhtes, lk 11.

Ülevaade kooseluseaduse läbisurumisest