Tsitaadid

Kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu on võtnud sõna väga paljud inimesed. Allpool on valik väljaütlemisi.

Joel Luhamets
EELK Tartu praostkonna praostjoel luhamets
“Keegi on ässitanud rahvahulgad üles ja meedia kahurvägi, sekka ka mõned poliitilised prominendid, püüab kõigile selgeks teha, et oluline on seadustega korraldada nendegi kooselu, kes seda ise korraldada ei taha.”
SA Perekonna ja Traditsiooni KaitseksLogo 150_150 “Kooseluseaduse vastuvõtmine oleks vastuolus loomuseaduse elementaarsete põhimõtete, demokraatia alusprintsiipide, suure osa eesti ühiskonna liikmete fundamentaalsete kõlbeliste tõekspidamiste ja ka Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 27, mille kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.”
Priit Sibul
Riigikogu liige (IRL), väljavõte Riigikogu ööistungil peetud kõnestpriit sibul
“Tuletan meelde, head rahvasaadikud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on meil kui riigivõimu esindajatel põhiseaduslik kohustus kaitsta perekonna institutsiooni kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust.”“Kui tahame käituda tõeliste demokraatidena, siis peame kuulama rahva häält ja panema kooseluseaduse referendumile.”
Andres Põder
EELK peapiiskopandres põder
“Eesti Evangeelne Luterlik kirik on nii üksi kui koos teiste Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega väljendanud korduvalt oma taunivat seisukohta homoseksualismi ideoloogia ning menetluses oleva kooseluseaduse eelnõu suhtes ning väljendanud toetust  traditsioonilisele perekonnale.Kavandatava palvuse ning meeleavalduse eesmärk  kattub suures osas meie kiriku seisukohtadega. See  annab  hea võimaluse igale kristlasele ja kodanikule, kes neid seisukohti jagab, oma osavõtuga  ühist sõnumit tugevdada ning  toetada  seeläbi abielu ja perekonna väärtustamist ning Eesti ühiskonna tugevdamist.””Selline seadus võib olla küll väikeseks tagaukseks selle eesmärgi poole, mida ilmselt ühiskonna enamik täna veel aktsepteerida ei taha ja kaasa arvatud ka kirikud. Seega arvan, et siin peab väga tõsiselt mõtlema, et kas kõiki suhteid kaasa arvatud mitte ainult homoseksuaalseid, vaid ka mitmeid teisi polügaamseid suhteid peab ja on kohustatud ühiskond reguleerima.”
Siim-Valmar Kiisler
Riigikogu liige (IRL)kiisler_siim
“On häbenetud tulla avameelselt välja “homoabielu” seadustamisega, mistõttu püütakse seda teha tagaukse kaudu, kooseluseaduse läbisurumise teel.”
Ken-Marti Vaher
Riigikogu liige (IRL)ken-marti vaher
“See eelnõu ei kaitse nõrgemat poolt tänastes “vabaabieludes” mitte kuidagi. Endiselt jääks kohustus ja vajadus kooselu registreerimiseks notari juures – automaatset õiguskaitset see eelnõu ei taga. Selle eelnõu tegelik siht on seadustada homoabielud ja anda homopaaridele lapsendamise õigus.”
Urmas Viilma
EELK kantslerurmas viilma
“Minu hinnangul on see seadus avalikkuses väga nõrgalt motiveeritud ja seaduseks puudub vajadus, sest see ei luba ega reguleeri täiendavalt midagi, mis poleks juba praegu piisavalt reguleeritud. Pigem näitab kogu küsimuse kitsalt ühepoolne õigustamine ja jõuga pealesurumine ülejäänute suhtes lugupidamatust, milles pole armastuse ja hoolimise jälgegi.””Maailmavaatelist või poliitilist erimeelsust ei nimetata viha külavamiseks või sallimatuseks, vaid pluralismiks ja sõnavabaduseks. Nõnda ei ole seisukohavõtud kooseluseaduse vastu vihakõne vähemuste vastu, vaid esmalt reaktsioon parlamendis rahvast esindavate saadikute ebakorrektse käitumise vastu.Paljud Eesti inimesed tunnevad, et nad on oma senist maailmapilti, veendumusi ja õigusruumi kaitstes muutunud nähtamatuks – neid ei kuulata ega nähta enam ning kõigele lisaks suletakse viha külvajateks sildistamise läbi nende suu. Meedia on samuti valinud selgelt ühe poole ja ei toeta täna enam sõnavabaduse realiseerimist nende poolt, kes soovivad arutelusse tuua tasakaalu. Teise arvamuse omajaid ei lubata enam areenile. /…/Viimasel ajal oleme näinud Venemaa ignorantset käitumist suhetes meie võimuesindajatega Eesti piirilt röövitud kaitsepoitseiniku küsimuses. Me ei mõista sellist ignorantsi ja küünilisust, ometi on see Putini Venemaa tänane nägu ja me mõistame selle hukka kui ebademokraatliku anomaalia. Täna käituvad omaenda rahvaga sama ignorantselt meie parlamendisaadikud kooseluseadust kiiruga läbi surudes ja oma võimupositsiooni kuritarvitades. Jõud võidab! Ma usun, et poliitikute seesugune käitumine kooseluseaduse turbokäigul vastu võtmisel jätab kevadiste valimiste ajal paljud senised valijad valimistest kõrvale. Keevalisema verega rahvas oleks aga ammu enne valimisi tänavatel ja avaldaks meelt.”
Piiskop Philippe
Rooma Katoliku KirikPhilippe Jourdan
“See eelnõu viib paratamatult perekonna mõiste ümberdefineerimisele ja järelikult uuele lapsevanemate mõiste määratlusele, mis ei ole enam loomupäraselt lähtuv isast ja emast, vaid ainult inimese soovist ning tahtest. Sellises kontseptsioonis on lapse õigus omada isa ja ema teisejärguline… Last käsitletakse kui täiskasvanu projekti ja õigust. Sellega ei saa me nõus olla.”
Metropoliit Kornelius
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikmetropoliit kornelius
“Vaid terve perekond, mis koosneb mehest, naisest ja selles perekonnas sündivatest lastest, on terve ühiskonna ja seega ka tugeva riigi garantiiks… Tõesti, meie Kirik ei näe põhjust, miks peaks Eesti riik tegema sellise sammu, mis ähvardab nõrgestada meie riiki ja võib kaotada austuse riigi vastu ülisuure hulga kodanike silmis.”
Metropoliit Stefanos
Eesti Apostellik Õigeusu Kirikmetropoliit stefanus
“Tahame või ei, on olemas perekonna loomulikud annid. Ärgem puutugem neid. Ärgem puutugem seda dünaamilise tasakaalu seadust, mis põhineb nais- ja meessoo vastastikkusel täiendamisel… Kõike ei ole võimalik seadusega määrata. Kõike ei ole võimalik toota.”
Eesti Kirikute Nõukoguekn “Perekond tähendab eesti keeles esmajoones abielupaari koos järglaste ja lähisugulastega, kes kuuluvad leibkonda ning abielu mehe ja naise ametlikult registreeritud perekondlikku liitu. Muid tähendusi ei saa põhiseaduse teksti meelevaldselt sisse lugeda. Eelöeldust tulenevalt on perekonna ja abielu õiguslik ja sotsiaalne kaitse meie kõigi kohus.”
Notarite Koda
(Esimees Anne Saaber)anne saaber (notarid)
“[Kooseluseaduse] eelnõu jätab mulje, nagu samasoolistele paaridele kooselu registreerimiseks võimaluse andmine oleks seaduse peamine eesmärk, mida püütakse peita (erisooliste) paaride faktilisest kooselust tulenevate õiguslike probleemide taha ning see ei ole kooskõlas hea õigusloome tavaga. Ühtlasi ei sobi eelnõu meie hinnangul kehtiva eraõiguse struktuuriga ning tekitab veelgi suurema õigusselgusetuse olukorra, kuivõrd abielu kõrvale tekib instituut, mis õiguslike tagajärgede osas vastab suuremas ulatuses abielu instituudile.”
Meelelahutajate Liit
(Üllar Luup)üllar luup
“[Kooseluseaduse vastuvõtmine] oleks näkku sülitamine Eesti aastatuhandete vältel kujunenud pere- ja abielutraditsioonidele ning selle traditsiooni kandjale ehk enamusele eesti rahvast.”“Kooseluseadus on meie hinnangul vastuolus moraali ja hea tavaga ning riivab oluliselt meie kultuuuri alaustalasid ja ühiskonna põhiväärtusi.”
Martin Helme
Eesti Konservatiivne Rahvaerakondmartin helme
“Kui vanasti seisnes euroopalikkus Rooma õigusel, Kreeka hellenite kultuuril ja ristiusul, siis tänapäeval on Euroopa väärtuste ikooniks habemega naised ja kõik muu sarnane. See on vale suund, kuhu liikuda, ja see ei lõpe hästi.”
Allar Jõks
endine õiguskantsler, praegu vandeadvokaatallar joks
“Eesti põhiseadusest ega Eesti õiguskorra osaks olevatest rahvusvahelistest ega Euroopa Liidu õigusnormidest [ei tulene] homoseksuaalsete paaride õigust nõuda samasoolise partnerlussuhte reguleerimist.”
Ilmar-Eerik Aavakivi
vandeadvokaatilmar-erik aavakivi
“Kooseluseadus ja sellega seonduvad muudatused puudutavad otseselt enamuse põhiseaduslikke õigusi. Eelnõu esitajate väidet, nagu ei kaotaks kooseluseaduse vastuvõtmisest ühiskonna enamus midagi, loen rahvast eksitavaks.”“Euroopa Liidus olles käituvad meie poliitikud justkui koolipoisid, kes käivad Brüsseli ja Washingtoni koolipapadelt häid tunnistusi toomas. Nad saavad välismaalt tunnustusi ja auhindu ning esitlevad neid uhkusega oma rahvale, justkui garanteeriks need, et kõik on korras. Võimule lojaalne press võtab selle info analüüsivabalt vastu ja vahendab massidele. Ära unustatakse põhimõte, et Eesti Vabariigi valitsus, president ja Riigikogu ei ole ellu kutsutud välisriikidelt isikliku tunnustuse saamiseks, vaid Eesti rahva huvide teenimiseks ja kaitsmiseks. Kui meie poliitikud oleksid 25 aastat tagasi lähtunud samast mentaliteedist, oleks meil taasiseseisvumine ära jäänud.Kooseluseadus ja selle menetlus Riigikogus pole midagi muud kui eelkirjeldatud mentaliteedi näitaja. Keegi ei tee saladust sellest, et suur osa seaduseelnõu koostamise ja Riigikogule esitamise motivatsioonist põhineb välispartnerite ootustel. Keegi ei eita ka fakti, et Eesti rahvas on seoses selle probleemse eelnõuga polariseerunud, kusjuures kõigi parlamendierakondade valijate enamik seda ei toeta. Kahetsusväärne on, et taoline välismaalt plusspunktide teenimine kui eesmärk omaette on tänases Eesti poliitikas pigem reegel kui erand. Meie poliitikud peaksid endale teadvustama, et pikas perspektiivis ei saavuta edu see rahvas, kelle juhid teistelt kõige enam plusspunkte koguvad, vaid see, kes oma asja ajamisel alla ei anna. Tundub, et Balti ketist möödunud 25 aasta jooksul on see ununenud nii välis-, sise- kui kaitsepoliitikas.”
Aivar Pilv
vandeadvokaatAivar Pilv
“Põhiseaduse § 27 lg 1 algne eesmärk oli vaid mehe ja naise vahelise perekonna kaitsmine. [...] Põhiseaduse Assamblee istungite protokollid, PS-i juriidilise ekspertiisi komisjoni lõpparuanne ja käesolevaks ajaks kujunenud Riigikohtu praktika [ei võimalda] jõuda järeldusele, mille kohaselt oleks PS § 27 lg 1 algne eesmärk olnud ka samast soost isikute vahelise kooselu (koosluse) kaitsmine perekonnana.””Eesti põhiseaduse 2. peatüki sisu silmas pidades tuleb pidada tõenäoliseks, et Eelnõu vastuvõtmine toob ka Eestis kaasa analoogselt teiste riikidega sarnased põhiõiguste kollisiooni (ja diskrimineerimisvastaste seaduste rikkumise eest määratud trahve) puudutavad vaidlused. Näiteks on PS §-des 37 ja 38 sätestatud vastavalt hariduse ja teadusega seonduvad põhiõigused. Välisriikide kogemusest lähtudes toob Eelnõu vastuvõtmine suure tõenäosusega ka Eestis kaasa olukorra, kus lastele ja noortele seatakse täiesti võrdsena eeskujuks kaks peremudelit (traditsiooniline ja samasooliste isikute oma). Eelnõu vastuvõtmise järel ei oleks enam kehtivate seaduste kohane õpetus, mille kohaselt peaks ideaaliks olema mehe ja naise kooslusel põhinev perekond.”

“Kuna Riigikogu mandaat on käesolevas olukorras igal juhul vaieldav ehk küsitav, siis võib asuda seisukohale, et alternatiiv rahvahääletusele on Eesti õigusruumis selgelt olemas ja tegemist on seadusloome seisukohalt igati kohase ja demokraatliku lahendusega. Eelnõu rahvahääletusele panek järgiks PS-i mõtet ja eesmärki (isegi kui ei esineks PS § 27 lg-st 1 tulenevaid selgeid takistusi Riigikogu poolt Eelnõu vastuvõtmisele) ning võimaldaks mõista ühiskonna vajadust ja valmisolekut kõnesoleva Eelnõu vastuvõtmiseks.”

Tarmu Tammerk
ERR-i ajakirjanduseetika nõuniktarmu tammerk
“Kooseluseaduse pooldajate ja vastaste juunikuus toimunud kampaaniate asümmeetriline kajastus ERRi uudisteportaalis [ei järginud] head ajakirjandustava. Ühe poole kampaaniat kajastati, teise poole oma mitte.”
Peeter Võsa
Riigikogu liige (Keskerakond)peeter võsa
“Just valesid, altkäemakse ning ähvardusi kasutades on senimaani proovitud seda va kooseluseadust iga hinna eest läbi suruda.””Need manipulatsioonid selle seaduse LÄBISURUMISE juures… ma loodan on nüüd lõpuks eesti rahva silmad avanud selle suhtes, kuidas tehakse poliitikat Eestis.”
Igor Gräzin
Riigikogu liige (Reformierakond)igor grazin
“[Kooseluseaduse] ainus ja tegelik mõte on seadustada samasooliste sõprade ja sõbrataride suhe abieluna… Homoseksuaalse abielu kehtestamine Eestis tähendab radikaalset vastuolu ühtlasi kogu senise Eesti kultuurilise ja vaimse traditsiooniga.”
Varro Vooglaid
SAPTK juhatuse esimeesvarro vooglaid
“Igaühel on õigus elada oma eraelu endale meelepärasel viisil, ent ühelgi radikaalsel vähemusel ei ole õigust nõuda, et me nende eluviisi kõlbeliselt heaks kiidaksime, selleks oma kõlbelistest tõekspidamistest lahti ütleksime ja oma kultuuri aluseks olevad normid ja institutsioonid pea peale pööraksime.”“Meie ei ole valinud kooseluseadust oma rünnakuobjektiks. Me seisame perekonna institutsiooni ja selle aluseks olevate kultuuriliste väärtuste kaitsel.”
Markus Järvi
SAPTK juhatuse liige
Markus Järvi ruut
“Kooseluseaduse promo Riigikogus ja meedias on paljastanud meid valitseva süsteemi tegeliku palge. Meile avaneb võigas pilt meediast ja kodanikeühendusestest läbi kasvanud nomenklatuurist, mis üritab pettuse ja valetamise abil lõhkuda oma enda rahva moraalseid alustalasid ja hävitada ühiskonna aluseks olevat perekonna institutsiooni. Demokraatiast ei maksa siin rääkidagi.”
Ants Erm
põhiseaduse assamblee liigeants erm
“22 aastat tagasi ei osanud me tõesti ette näha, et abielu võidakse tõlgendada kuidagi teistviisi kui suhet mehe ja naise vahel. Seega, Kooseluseadus on vastuolus sellega, mida Põhiseaduse autorid ja selle poolt hääletajad mõtlesid, on vastuolus Põhiseaduse vaimuga.Põhimõtteliselt on võimalik, et tänapäeval saadakse Põhiseadusest teisiti aru – siis tulebki seda muuta, aga seda ei saa teha ei 30 ega ka mitte 51 Riigikogu liiget, seda saab teha vaid Eesti Vabariigi kodanikkond.Olge, palun, vähemalt ausad – kooseluseadus, mida Te rahva enamuse arvamust eirates kavatsete vastu võtta, on tegelikult ettevalmistav etapp homoabielude seadustamiseks.”
Andrus Saare
Riigikogu liige (IRL)andrus saare
“Sooneutraalse kooseluseaduse jõudmine parlamendi menetlusse on klassikalise Eesti peremudeli esmakordselt kahtluse alla seadnud.”
Malle Pärn
näitleja ja teoloogpärn
“Niisugust sõnnikuloopimist ja valetamist, nagu [kooselu]seaduse läbisurujate poolt on meediasse lahti lastud, ei olnud isegi nõukogude ajal.””Me mäletame väga hästi, kuidas toimis propaganda, ja meil on selle vastu kujunenud allergia. See mõjub rahvale vastupidiselt, seega teeb karuteene nii homoseksuaalidele, geiaktivistidele kui ka seda kaitsvatele poliitikutele. Meie rahvas suhtub neisse üsna rahumeelselt ilma mingi “sallivuse” nõudeta, viha nende vastu õhutab meis ainult selle “sallivuse” agressiivne pealesurumine. Eriti valus on kohustuslik seksipropaganda, mida plaanitakse läbi viia laste hulgas. See just ongi tegelikkuses see “vihkamise õhutamine”, milles alusetult süüdistatakse rahumeelseid ja viisakaid perekonna kaitsjaid. Tundub, et õigus ja terve mõistus on nende poolel. Kaalukaid argumente nende vastu lihtsalt ei ole, muidu poleks vaja neid avalikult naeruvääristada ega sõimata.”
Jaak Valge
ajaloolanejaak valge
“Kooseluseaduse läbisurumine selliste meetoditega, nagu Eesti Päevaleht seda on teinud, s.t. avaliku arvamusega manipuleerides ja teisi arvamusi alla surudes, on just Putini Venemaale omane.”
Merle Klandorf
tantsuõpetajamerle klandorf
“Ainult mees- ja naissoost inimesed saavad ühiseid järglasi hankida. See on kõige kõvem argument, eriti siin väikeses Eestis!”
Ago Lilleorg
pastorAgo Lilleorg
“Me armastame igat inimest ja usume, et iga isik väärib lootust ja võimalusi. Kuid me ei saa õigeks pidada täna Eestis ja kogu maailmas levivat suunda, kus traditsiooniline arusaam perekonnast ja ühiskonnast üldse pannakse löögi alla ning seaduste kaudu isegi soodustatakse vastutuse mittevõtmist oma perekonna ees – vabaabielu. Samuti propageeritakse homoseksuaalsust kui normaalset elustiili.“
Tiit Kärner
Tartu Ülikooli vanemteadurtiit karner
“See, et 60 protsenti rahvast eelistab abielule kooselu, seega väiksemat vastutust ning vähem kohustusi, ei tähenda, et neile tuleks nende soovis vastu tulla. Vastupidi, kui Eesti riigi ülesanne on tagada eesti rahva kestmine, nii nagu see põhiseaduses kirjas, tuleks sellise võimaluse tingimusi karmistada. Eesti riik peab olema eesti rahva püsimise, mitte elanike ajutise mugava äraelamise garant.”
Heli Reichardt
literaatheli reichardt
“Praegu kavandatav eksperiment kõigutab inimeksistentsi põhialust – mehe ja naise kooselu ja sellest tulenevat elu jätkumist… Sellise eksperimendi puhul on tulemused mitme inimpõlve kaugusel. Mitte keegi meist ei näe neid, küll aga meie lapselapsed, nende lapsed ja nii edasi. Radikaalseid otsuseid tehes peab suutma näha kaugemale.”
Ülla Vähkülla vähk “Kui suured riigid ja rahvad võivad endale lubada ka eksimist, kaotusi ja vaevalist tagasipöördumist tõe juurde, siis väikesele eesti rahvale kujuneks [perekonna ümberdefineerimise] eksperiment hukutavaks.”
Raimondo Laikre
lauljaraimondo laikre
“Päev-päevalt saab kõikvõimalike kanalite kaudu üha enam selgeks, et justkui vägisi tahetakse meile pähe taguda, nagu oleks homosuhe igati normaalne nähtus. Ja kõik, kes seda siiski õigeks ei pea, oleks nagu tagurlikud, nõukaaegset mentaliteeti kandvad idioodid. Võime end pilbasteks vaielda, kuid normaalseks seda siiski mitte ühegi nipiga ei muuda – see on ja jääb kõrvalekaldeks normaalsusest.”
Veiko Vihuri
EELK Saarte praostkonna praostveiko vihuri
“Võitlus kooseluseaduse vastu on muutumas üha enam võitluseks Eesti tõelise vabaduse ja väärikuse eest… Ühendagem jõud ja seiskem oma riigi väärikuse, traditsioonide ja alus­veendumuste eest. Kasvõi veel viimast korda. Praegu on veel võimalus, praegu on veel aega.”
Toivo Tänavsuu
ajakirjaniktoivo tänavsuu
“Ei usu, et Euroopast saaks raha näiteks tubaka, alkoholi või ekstreemse nudismi propageerimiseks. Ometi on kõigi nende tõekspidamiste ja nendega kaasnevate nähtuste, sealhulgas homoseksualismi tulem sama: õõnestamine, allakäik ja häving.”
Tõnu Lehtsaar
Tartu Ülikooli professorTonu Lehtsaar
“Väidan, et homoküsimuses oleme astumas vaikivasse ajastusse, kus inimestel pole võimalust välja öelda oma tegelikke tundeid, seisukohti, teadmisi ja veendumusi. Tegemist on ebademokraatliku arenguga ühiskonnas. Sallivuse ja arengu märksõnadega kõigutatakse demokraatia põhisisu — mis on rahva võim, rahva enamuse tahtega arvestamine.”
Priit Pullerits
ajakirjanik ja meediaõppejõudpriit_pullerits
“Kooseluseaduse üle peetavas debatis on Eesti ajakirjandus näidanud end putinliku propagandavahendina. Jah, see on öeldud tsiteerimiseks.”
Raivo Salumäe
Juristraivo salumäe
“Väär on eelnõu vastalisi sildistada homofoobideks ja nõukogude mentaliteedi kandjateks ning väita, et nad keelavad samasoolistel üksteist armastada, sekkuvad nende eraellu jms. See laim on ausa väitluse reeglite räige rikkumine avalikkuse kallutamiseks ja puhas sallimatus teisitimõtlejate vastu.”“Kooseluseaduse vormis toimuv esimene individualismi otsene rünnak ühiskonna vastu tundub suhteliselt ohutu ja vastab kujunenud individualistlikule hoiakule. Samas on see alles algus, mis areneb edasi. Inimesed tunnevad seda ja soovivad seda takistada.”
President Arnold RüütelArnold Rüütel 1 “Ei saa nõustuda ütlemisega, et see seadus ei võta kelleltki midagi ära. Kui 58% Eesti elanikest ei poolda seaduse vastu­võtmist, siis peaks see olema meie seadus­andjatele väga selge signaal. Kui abielu kõrval seadustatakse paralleelne kooselu­vorm, siis see devalveerib kindlasti traditsioonilise abielu staatust.”
Maksim Rogalski
teleajakirjanikmaksim rogalski
“Kooseluseaduse ettevalmistamist ümbritses saladuseloor, menetluskäiguga kaasnesid häbematud manipulatsioonid. Seaduse algatajad on püüdnud varjata selle tõelist ja kaugeleulatuvat eesmärki — panna samasooliste liitude ja traditsiooniliste abielude vahele võrdusmärk. Rahvakeeli öeldes on jultunult valetatud.”
Jüri Adams
põhiseaduse assamblee liige, riigikogu õiguskomisjoni endine esimeesjüri adams
“Kavaldamine, mis oli mõeldud selleks, et samasooliste temaatika kergemini läbi läheks, on kaasa toonud pigem vastupidise tulemuse. /…/ Praegu menetluses eelnõu tekstist ei ole võimalik saada seaduse tasemega teksti, ükskõik kuidas seda parandada püüda. Samasooliste paaride ja abielu mittesõlminud erisooliste paaride temaatika ühendamine ja kokkusurumine ühe üldisema õigusliku konstruktsiooni allosadeks tuleks tunnistada ebaõnnestunuks, kuigi mõlemal osisel on ühtelangevaid osasid ja edasises töös võiks käsitleda mõlemat teemat eraldi.”
Taavi Hollman
Metodisti Kirik, superintendent’Taavi Hollman
“Mitteabielulisele kooselule praegu plaanitava seaduse näol riikliku tunnustuse andmine on tarbetu, koõigutaks ohtlikult ühiskonna alustalasid ning öönestaks abielu institutsiooni, mifie tagajaijed oleksid meie riigile väga rängad.”
Meego Remmel
EKBKL, pastormeego remmel
“Abieluga konkureerivad kooseluvormid, sealhulgas samasooliste partnerite kooselu, ei vii inimelu edasi Jumala seatud parimate sihtide suunas ja on Piibli õpetuse järgi taunitav. Pahesid ega patte ei tohi aga ühiskondlikult tunnustada, õigustada ega seadustada.”
Shmuel Kot
Eesti pearabiShmuel Kot
“Nn partnerlus- ehk kooseluseadus, mis lubab Eestis ametlikult registreerida gei-abielusid, lapsendada homoseksuaalsetel paaridel alaealisi lapsi, võrdsustades traditsioonilisi ja mittetraditsioonilisi abielupaare, annab hävitava löögi nii pereinstitutsioonile kui ka kogu ühiskonnale.”
Erki Tamm
pastorerki tamm
“Olenemata eesti inimeste usklikkusest, on aastasadu ja isegi tuhandeid aktsepteeritud ühiskondlik tava olnud, et perekond on mehe ja naise liit. Sellesse sünnivad ja seal kasvatatakse lapsi. Just seda, sajandeid kestnud ühiskondlikku tava peetaksegi vajalikuks muuta. Ühe väikese seadusega, mis eriti midagi ei muuda, nagu selle eestvedajad kinnitavad, kehtestatakse uus riiklikult tunnustatud norm, mis muudab seniseid ühiskondlikku tava. Abielu kõrvele mehe ja naise vahel tekib riiklikult tunnustatud samasooliste inimeste kooselu norm. See on ühiskondlikult tundlik teema, mida peetakse normiks ehk normaalseks ja mida mitte.  Ma leian, et see väike seadus on väga põhimõtteline muudatus kogu ühiskonna tasakaalu silmas pidades.”
Ago Lilleorg
EKNK piiskopAgo Lilleorg
“Me armastame igat inimest ja usume, et iga isik väärib lootust ja võimalusi. Kuid me ei saa õigeks pidada täna Eestis ja kogu maailmas levivat suunda, kus traditsiooniline arusaam perekonnast ja ühiskonnast üldse pannakse löögi alla ning seaduste kaudu isegi soodustatakse vastutuse mitte- võtmist oma perekonna ees – vabaabielu. Samuti propageeritakse homoseksuaalsust kui normaalset elustiili.”
Erki Nool
Riigikogu liige, olümpiavõitjaErki Nool
“Eesti riik on väga tolerantne. Homoseksuaale pole kiusatud siiani ega kiusata ka tulevikus.”
Arne Hiob
pastor, teoloogArne Hiob
“Alles soov kehtestada riikliku (ja kirikliku) seadusega nn homo­abielu (relativeerides enne partnerluslepingute, kooselu­seadustega ning muude ülemineku­vormidega abielu­mõiste) on viinud teatavale homo­seksuaalsuse-vastase vaenu tõusule. Minu arvates on seda läbinisti vääralt tõlgendatud vaenuna homo­seksuaalide vastu (üksikuid selliseid on muidugi kindlasti), sest tegemist on mehe ja naise vahelise abielu­mõiste kaitsmisega.”“Esiteks tuleb välistada igasugune homo­abielude võimalus olevikus ja tulevikus. Selle­suunalised arengud tuleb tagasi pöörata.”

“Teiseks tuleb välistada igasugune homode taga­kiusamise võimalus olevikus ja tulevikus.”

Urmas Reinsalu
Riigikogu liigeUrmas Reinsalu
“Kooseluseaduse propageerijad on proovinud meedias jätta muljet, nagu annaks see eelnõu automaatselt täiendavaid õigusi ka püsivas kooselus elavatele paaridele. Tegelikult pole see üldsegi nõnda, vaid kooseluseadusega loodaks abielule sarnane õigussuhe, millesse astumiseks peavad pooled suhte registreerima. Peamine ulatuslik erinevus kehtiva abieluga on, et see õigus laieneks ka samasoolistele paaridele. IRL ei toeta juriidilist mängimist abielu mõiste ümber. Abielu on selgelt määratletud ja selle kõrvale paralleelabielu institutsiooni luua on tarbetu. Paarid, kes ei ole soovinud oma suhteid abielu kaudu reguleerida, ei teeks seda massiliselt ka uue abielulaadse regulatsiooniga, mis eeldab täpselt samamoodi suhte registreerimist nagu abiellu astumine.”“Ma arvan, et kõige olulisem on see, et demokraatias peab kõigil inimestel olema hääl ja õigus seda väljendada rahvaesinduse näol. Seetõttu selline põlastav ja üleolev suhtumine, mis on olnud nii nendele protestikirjadele kui allkirjadele… kindlasti me sellist hoiakut ei aktsepteeri.”
Isa Ivo Õunpuu
preesterIvo Õunpuu
“Riigita võib inimühiskond läbi ajada ja edasi kesta, suure osa ajaloost on läbi ajanud ja kestnud ning mitmel pool kestab praegugi, kuid ilma perekonna institutsioonita, isegi kui see mõnel pool on oma ideaalist väga kaugenenud, ei saa see kesta ei füüsilise kvantitatiivse suurusena, veelgi vähem aga tsiviliseeritud ühiskonnana. Seepärast iga riik, rahvas ja ühiskond, mis alahindab perekonda või isegi võitleb sellega, püüab seda moonutada, nõrgestada ja allutada orjastavale kontrollile, asub enesetapu, täpsemalt väljendades, väljasuremise teele. Vastupidiselt lootustele ei saa see olema mugav ja meeldiv kustumine heaolus, kuniks seda jätkub, vaid piinarikas agoonia anarhias ja viletsuses.”“Ilma perekonnata pole ühiskonnal edasikestmist ega inimväärset elu, rahval rahvana püsimist ega riigil pikka eksistentsi.”
Peeter Helme
literaatPeeter Helme
“Võiksime praegu, 23 aastat [pärast taasiseseisvumist] mõista, et meil on aeg õppida käituma riigi ja rahva, mitte kultuurilise kolooniana, kes kõiges vaid teisi kopeerib.”

 

Ülevaade kooseluseaduse läbisurumisest