Projektid

Kampaania “Vanalinn lagast puhtaks”

Eesti kultuuri visiitkaardiks olevas Tallinna vanalinnas pole enam tükk aega saanud keegi rahulikult jalutada ilma, et pea igal sammul kohtaks striptiisiklubide vaateaknaid ja nende pealetükkivat tänavareklaami.

Me ei saa olla nõus olukorraga, kus UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinnas, kus asub ka mitu kooli ja kus käivad igapäevaselt tuhanded lapsed, õilmitseb seksiäri, mis alandab meie ainulaadse kultuuripärli punaste laternate ja loomastunud laaberdamise tallermaaks ning labastab ka naiselikkuse ideaali ja naiste väärikust, alandades nad maksujõulise “kliendi” ihade objektiks.

Probleem on seda tõsisem, et mitmed vanalinna striptiisiklubid tegutsevad Tallinna linnalt renditud pindadel. (Loe edasi…)

Petitsioon “Kaitskem üheskoos perekonda”

12. novembril 2012 alustas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kampaaniaga, mille keskmes on püüdlus koondada üldrahvalikkku toetust perekonna institutsioonile ning väljendada vastuseisu taotlustele see fundamentaalne institutsioon seadustega ümber kirjutada. Kampaania keskmes on petitsioon, millele loodame kevadeks koguda enam kui 10 000 allkirja ja anda seeläbi valitsejatele selgelt mõista, et eesti rahvas peab perekonda kalliks ega nõustu selle allutamisega ideoloogilistele manipulatsioonidele.

Petitsioon on sõnastatud järgmiselt: “Olen vastu samasooliste isikute kooselu tunnustamisele perekonnana ja sellisele kooselule õigusliku staatuse andmisele mistahes vormis, kaasa arvatud kavandatavale ‘Kooseluseadusele’.” Petitsiooni tuleb tõlgendada allpool osundatud deklaratsiooni kontekstis. Muuhulgas tähendab see, et petitsiooni ei või käsitleda kaudse heakskiiduna kooseluseadusele, isegi kui see ei reguleeriks samasooliste kooselu. (Loe edasi…)

Deklaratsioon

Perekond on, nagu põhiseaduski ütleb, rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus. Kahjuks on perekonna institutsioon aga läbi nõukogude aja ja ka taasiseseisvumise järgsel perioodil lagunenud ning tänaseks on paljudele muutunud arusaamatuks nii selle institutsiooni tähendus kui ka tähtsus ühiskonna ja kultuuri jaoks. Seetõttu on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks koostanud deklaratsiooni perekonna toetuseks, et selgitada perekonna institutsiooni tähendust ja tähtsust. Deklaratsioonis on esitatud nägemus ühiskonnast, mis rajaneb perekonna institutsioonile ja on sellega kooskõlas. Meie lootuseks on koguda deklaratsioonile võimalikult paljude ühenduste toetus ning näidata seeläbi, millise ühiskondliku ideaali poole soovib eesti rahvas pürgida. See suur ideaal ületab nii rahvuslikud, religioossed kui ka kultuurilised eraldusjooned. Deklaratsiooniga saab tutvuda siin. Peagi teeme kättesaadavaks ka deklaratsiooni venekeelse versiooni.

Deklaratsiooni suhtes on juba toetust väljendanud järgmised ühendused:

  • Eesti Klubi
  • Maarjamaa Haridusselts
  • Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
  • Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Kutsume ka kõiki teisi ühiskondlikke organisatsioone deklaratsioonile toetust avaldama.

ÜKS MEIE SEAST: kampaania sündimata inimeste eluõiguse kaitseks

Kampaania ÜKS MEIE SEAST näol on tegemist ühega esimestest Euroopa kodanikealgatustest. Selle raames kogutakse allkirju sündimata inimeste elu hävitavate tegevuste avaliku rahastamise lõpetamiseks.

Allkirju kogutakse kahele petitsioonile, millest esimene on suunatud Euroopa Komisjonile, teine Eesti Vabariigi Valitsusele.Kampaaniat toetab Eesti Kirikute Nõukogu, mistõttu kogutakse allkirju kõigi Eesti kristlike usuühenduste kogudustes üle Eesti. Kampaaniamaterjalid on saadetud nii eesti- kui ka venekeelsena ühtekokku enam kui 200 kogudusse kõigis maakondades.

Kampaaniaga ÜKS MEIE SEAST soovitakse juhtida ühiskonna tähelepanu sündimata inimeste eluõiguse kaitse probleemile. Aastast 1955 on Eestis abordi ohvriks langenud enam kui 1,5 miljonit inimest, mida on tunduvalt rohkem kui täna meie maal elanikke. Praegugi tehakse Eestis igal aastal ligikaudu kui 6 500 valikaborti.

Õiguskantsler Allar Jõks kinnitas 2002. aastal oma ametlikus arvamuses, et sündimata inimesed on põhiseaduse kaitse all ja et riigil on kohustus kaitsta nende õigust elule. Sellest hoolimata rahastab Vabariigi Valitsus kõiki aborte olenemata nende põhjusest.

“Õigusriigi kontekstis on vastuvõetamatu, et riik rahastab kõige kaitsetumate inimeste tahtlikku tapmist. Nii palju võiksime olla ajaloost õppinud. Eriti skandaalne on see, et Vabariigi Valitsus rahastab aborti Haigekassa eelarvest, justkui rasedus oleks haigus, mida tuleb abordi abil maksumaksjatelt kokku korjatud raha eest ravida. See kõik leiab aset olukorras, kus meie rahvas on väljasuremise kursil, kuna meile ei sünni piisavalt lapsi,” selgitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid.

“Rahastades süütute inimeste massilist tapmist määratleme ühiskonnana oma kõlbelise palge eemaletõukaval moel. Seejuures vajab meie ühiskond hädasti kõlbelist tervenemist, ent seda ei saa olla ilma, et teadvustaksime ja kahetseksime abordi hiiglaslikku ebaõiglust. Iga inimene väärib õigust elada ja mitte kellelgi ei ole vabadust võtta süütuilt lastelt elu,” lisab Vooglaid.

Lisaks kogudustele saab kampaaniale ÜKS MEIE SEAST toetust avaldada ka Internetis aadressil http://yksmeieseast.ee. Kampaania lehekülg Facebookis asub aadressil www.facebook.com/yksmeieseast.

Lisainfot üle-Euroopalise kampaania kohta saab aadressilt www.oneofus.eu. Kampaania vältab kuni oktoobri lõpuni, mil kõik kogutud allkirjad antakse üle pädevatele ametiasutustele.

Revolutsioon ja Vasturevolutsioon

“Revolutsioon ja Vasturevolutsioon” on tuntud brasiilia mõtleja ja ühiskonnategelase, professor Plinio Corrêa de Oliveira kultuurianalüütiline käsitlus, milles on lühida ja tabava skemaatilisusega lahti kirjutatud Lääne tsivilisatsiooni dünaamika alusjooned viimase viiesaja aasta jooksul. 1960. aastal asutas professor Corrêa de Oliveira organisatsiooni nimega Tradição, Família e Propriedade — Traditsioon, Perekond ja Eraomand —, mis juba oma nimest nähtuvalt keskendub traditsioonilise kristlik-katoliikliku ühiskonnakorralduse aluseks olevate väärtuste ja põhimõtete kaitsele.

Professor Corrêa de Oliveira süveneb oma raamatus revolutsioonilise protsessi eritlusele selle erinevates etappides ja visandab omapoolse kavandi piirjooned, kuidas sellele vastu töötada. Ühiskondliku aktivistina usub ta, et Lääne kultuuriline allakäik pole paratamatu protsess, vaid ajutine ja peatatav nähtus, mis oma seesmise energia ammendudes peab teed andma tsivilisatsiooni taastamisele ja ülesehitamisele.

Raamatut saab osta Sihtasutusest järgmiste hindadega:

  • 1 eksemplar – 10 €
  • 3 eksemplari – 25 €
  • 5 eksemplari – 35 €


Portaal De Civitate – Ühiskonnast

Portaal De Civitate – Ühiskonnast alustas tegevust 24. veebruaril 2011. Kõik De Civitate raames kolumnistidena tegutsevad isikud ei ole otseselt Sihtasutusega seotud ning De Civitates kirjutatu ei väljenda tingimata Sihtasutuse seisukohti. Sihtasutus on aga portaali haldajaks ja arendajaks, et koos teiste De Civitate kolumnistidega suunata eesti avalikku arvamust omakasupüüdmatu tõe vaimus hüvelise ühiskonnakorralduse ning kristlikust tsivilisatsioonist pärinevate moraalsete ja kultuuriliste tõekspidamiste suurema väärtustamise poole.

De Civitate väljendab leppimatust sellega, et meie ühiskondlikust diskussioonist on kaduma läinud sirgeselgne tõetaotlus; et poliitika on mandunud ühise hüve teenimise kunstist era- ja grupihuvide maksmapanemise vahendiks ning et avalik arutelu on asendunud avalikkusega manipuleerimisega. De Civitate lähtub eesmärgist taastada tõe ja ühise hüve kategooria kõikide ühiskondlike arutelude tuumana.

De Civitate kolumnistid esindavad vabade ja vastutustundlike kodanikena vaid enda seisukohti, mis võivad, kuid ei pruugi kattuda teiste kolumnistide arusaamadega. Lähemalt saab De Civitate kohta lugeda siit.