Riigikogus tehakse ettevalmistusi, et kooseluseaduse eelnõu kümnete tuhandete inimeste vastuseisust hoolimata läbi suruda.

Kooseluseadusega antaks homosuhetele õiguslik tunnustus, justkui need kujutaks endast perekonda, ja kehtestatakse, et lastel võib olla “kaks ema” või “kaks isa”. Seega õõnestaks kooseluseaduse vastuvõtmine perekonna tähendust ja meie ühiskonna alusväärtusi.

Siin lehel oleme loonud Teile võimaluse saata mõne hetkega protestikiri isiklikult kõigile Riigikogu liikmetele. Selleks tuleb Teil astuda vaid kaks sammu:

  1. sisestada allolevasse vormi oma nimi ja e-posti aadress, millelt soovite protestikirja saata ning vajutada nupule “Saada”;
  2. seejärel laekub Teie e-posti aadressile kinnituskiri, milles olevale kinnituslingile vajutades saadate 101 kirja kõigi riigikogu liikmete poole teele.

Anname üheskoos rahvasaadikutele teada, et meie ühiskonna kõlbeliste aluste õõnestamine ja kümnete tuhandete inimeste tõekspidamiste eiramine ei ole vastuvõetav!

Protesteerin kategooriliselt kooseluseaduse eelnõu vastu!

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 27 kohaselt on meie riigil ja tema esindajail KOHUSTUS kaitsta perekonna institutsiooni kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust. Seejuures põhineb perekond põhiseaduse mõtte kohaselt mehe ja naise ühendusel.

Seetõttu peavad põhiseaduslikule korrale truudust vandunud Riigikogu liikmed kaitsma perekonna institutsiooni püüdluse eest see radikaalselt ümber defineerida.

Olen sügavalt pettunud kõigis Riigikogu liikmetes, kes annavad põhiseadust eirates ja kümnete tuhandete inimeste vastuseisust hoolimata kooseluseadusele oma toetuse ning võtan seda arvesse tulevastel valimistel.

Kui kooseluseadusega tahetakse siiski edasi minna, tuleb see panna rahvahääletusele, sest tegu on ühiskonna aluste ümberdefineerimisega, milleks on voli vaid rahval.


Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Teil on õigus alati oma nõusolek tagasi võtta, andes sellest Sihtasutusele teada aadressil Roosikrantsi 7-3a, 10119 Tallinn.