Konservatiivne Suveakadeemia 2020

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldab 12.–14. augustil 2020 Kernu mõisas Konservatiivse Suveakadeemia.

Kolmepäevase koolitusprogrammi keskseks teemaks on konservatiivsed ideaalid ehk küsimus sellest, millistest põhimõtetest lähtuvalt peaks ühiskond olema konservatiivse visiooni kohaselt üles ehitatud.

Suveakadeemia loengud ja arutelud käsitlevad konservatiivse maailmavaate aluseid ja keskenduvad mitmetele olulistele teemadele: voorused kui ühiskonna moraalne vundament; vabaduse, väärikuse, vastutuse ja õigluse ideaalid; perekond kui ühiskonna alus ja abielu kui perekonna alus; vabade kodanike ühiskonna ideaal; demokraatia ideaal; riikliku iseseisvuse ja rahvusriigi ideaalid; põhiõiguste ja -vabaduste ideaal; austus loodu vastu; kristlik religioon ja moraalsed absoluudid jne.

Foto: Kernu mõis

Konservatiivne Suveakadeemia toimub kristlik-patriootlikus vaimus, lektoriteks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse liikmed Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Kahel õhtul toimuvad külalislektorite loengud koos aruteluga, mille viivad läbi teoloog, ajaloofilosoof, eruohvitser ja mõõgameister Einar Laigna ning ajaloolane ja Riigikogu liige Jaak Valge.

Konservatiivsest Suveakadeemiast on oodatud osa saama 16-25-aastased noormehed, kes juhinduvad oma elus konservatiivsetest väärtustest ja soovivad elualalhoidliku ilmavaatega lähemalt tutvuda.

Akadeemiasse kandideerimiseks tuleb registreerimislehe kaudu esitada kirjalik taotlus koos omapoolse motivatsioonikirja ja fotoga. Alaealistelt osalejatelt eeldame ühtlasi vanemlikku nõusolekut.

REGISTREERIMISLEHT ASUB SIIN

Avalduse esitamise tähtaeg on 17. juulil kell 17:00. SAPTK kinnitab osalejate registreerimise suveakadeemiasse hiljemalt 22. juulil.

Konservatiivse Suveakadeemia programmis osalemine koos toitlustuse ja majutusega Kernu mõisas on osalejatele tasuta. Samuti tagab SAPTK osalejatele transpordi 12. augusti hommikul Tallinnast Kernu mõisa ning tagasi pealinna 14. augusti õhtul.

Konservatiivse Suveakadeemia läbiviimise eelduseks on vähemalt 15 osaleja registreerumine. Osalejatelt ootame aktiivset osavõttu akadeemia programmist ja härrasmehelikku käitumist.

Lisainfo: Indrek Petersoo, 5146735, Indrek.petersoo@saptk.ee või akadeemia@saptk.ee