Konservatiivne Suveakadeemia 2022

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldab 24.–25. augustil 2022 Konservatiivse Suveakadeemia.

Koolitusprogrammi keskseks teemaks on konservatiivsed ideaalid ehk küsimus sellest, millistest põhimõtetest lähtuvalt peaks ühiskond olema konservatiivse visiooni kohaselt üles ehitatud.

Suveakadeemia loengud ja arutelud käsitlevad konservatiivse maailmavaate aluseid ja keskenduvad mitmetele olulistele teemadele: voorused kui ühiskonna moraalne vundament; vabaduse, väärikuse, vastutuse ja õigluse ideaalid; perekond kui ühiskonna alus ja abielu kui perekonna alus; vabade kodanike ühiskonna ideaal; demokraatia ideaal; riikliku iseseisvuse ja rahvusriigi ideaalid; põhiõiguste ja -vabaduste ideaal; austus loodu vastu; kristlik religioon ja moraalsed absoluudid jne.

Konservatiivne Suveakadeemia toimub kristlik-patriootlikus vaimus, lektoriteks on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse liikmed Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Lisainfo: Indrek Petersoo, 5146735, indrek.petersoo@saptk.ee või akadeemia@saptk.ee