Anneta

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) on Eestis ainulaadne nähtus, kujutades endast ainsat avalikust võimust täiesti sõltumatut konservatiivset mõttekoda.

Paljud end kodanikuühendusteks nimetavad ühingud on seda vaid nime poolest, saades tegelikult oma rahalised vahendid avalikult võimult ja viies seetõttu ellu avaliku võimu ideoloogilist ja poliitilist tellimust. SAPTK tegutseb põhimõtteliselt teisiti, päriselt kodanikuühendusena, sest me ei ole kunagi saanud sentigi riiklikku toetust, vaid tegutseme tuginedes üksnes eraisikute annetustele.

Selline olukord annab meile sõltumatuse parteidest ja riigivõimust, aga samas asetab see meid sõltuvusse toetajate rahalisest panusest. Teisisõnu saame tegutseda üksnes niivõrd, kui toetajad seda oma annetustega võimaldavad.

Kui leiate, et meie töö on Eesti ühiskonnas vajalik ja oluline, siis palun toetage seda omapoolse annetusega.

Seejuures pole ükski annetus liiga väike, sest valdav osa meie sihtasutuse käsutusse antud rahalistest vahenditest pärinebki paljudelt väiketoetajatelt, kelle annetused jäävad 25 või 50 euro piiresse.

Loomulikult on suuremad annetused eriti tänuväärsed, võimaldades meil rohkem tööd ette võtta ja ära teha, just nagu on seda ka igakuiste püsiannetuste tegemine.

Anneta

Annetuse vormistamisel palume kasutada järgmisi rekvisiite:

Makse saaja:

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Konto number:

EE341010220219264229 (SEB)

EE371700017003260160 (Luminor)

EE167700771001268442 (LHV)

EE432200221057352661 (Swedbank)

EE144204278613482704 (COOP)

Selgitus:

Annetus


Soovi korral saab annetuse tegemiseks kasutada ka Objektiivi annetuste lehel olevaid pangalinke.

Kui soovite enne annetuse tegemist SAPTK tegevuse kohta täpsemat infot, siis palun võtke meiega ühendust. Soovi korral on võimalik toetada ka sihtotstarbeliselt konkreetseid projekte, nagu näiteks meie portaali Objektiiv.

SAPTK on kantud tulumaksusoodustatud ühingute nimekirja. Meie sihtasutuse majandamise korrektsust kontrollib igal aastal audiitor ning kõik sihtasutuse majandusaasta aruanded on äriregistri kaudu avalikult kättesaadavad.

Täname kõiki toetajaid, tänu kellele oleme saanud juba aastaid seista Eesti ühiskonnas konservatiivsete, rahvuslike ja kristlike ideaalide kaitsel!

Omalt poolt pingutame pidevalt selle nimel, et kasutada SAPTK käsutusse antud rahalisi vahendeid vastutustundlikult ja säästlikult.