Portaal Objektiiv

Objektiiv

Objektiiv on uudiste- ja arvamusportaal, mille Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) käivitas 19. oktoobril 2015. Portaali tegevus lähtub eesmärgist kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Objektiiv soovib pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas meie kultuuri alusväärtustega, kuid mis on liberaalses ja vasakule kallutatud peavoolumeedias tugevalt alaesindatud. Portaali asutamine ja tegevus lähtub eesmärgist kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ning selle aluseks olevaid keskseid tõdesid, moraalseid põhimõtteid ja väärtusi nagu tõde, ilu, headus, väärikus, perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, töökus, hoolivus, austus oma lähedaste ja kaasinimeste vastu jne.

Iseäranis on Objektiiv mõeldud selleks, et astuda vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlustele ning kaitsta inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike usu-, sõna- ja veendumuste vabadust. Objektiiv püüab ka julgustada inimesi mitte maha salgama ja häbenema oma tõekspidamisi ning saavutada seeläbi rahva enesekaitse korras kultuurilise järjepidevuse säilimine, seistes alaliselt ka põhiseaduse aluseks olevate ideaalide kaitsel. Portaali tegevus lähtub veendumusest, et vabadust hindavat ühiskonda hoiavad toimimas julged, südametunnistusega inimesed, kes ei karda seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest ega lase uue aja ideoloogiatöötajatel endaga manipuleerida.

Paratamatult tähendab see vastuhakku kitsarinnalisele progressiusule, relativismi diktatuurile ja moraalsele dekadentsile, mis meie ühiskonnas ja kogu Lääne kultuuriruumis järjest ulatuslikumalt maad võtavad. Objektiiv loodab pakkuda lugemiseks, kuulamiseks ja vaatamiseks ajakirjanduslikke materjale, mis neid arenguid mitte ainult ei ava ega paljasta, vaid näitavad samuti teed kõige selle juurde, mis on ajatult ilus, tõene ja hea. Ja mis seeläbi aitavad muutuda meil ja kogu ühiskonnal.

2023. aasta maikuus sai algatatud Objektiivi eraldamine SAPTK-st, nii et see jätkaks tegevust eraldiseisva mittetulundusühingu egiidi all. Selle muudatuse tulemusel ei ole SAPTK enam Objektiivi tegevusega formaalselt seotud. Muudatus, mille kohta on SAPTK nõukogu langetanud vastavasisulise otsuse, saab lõpule viidud 2023. aasta juunikuu esimeses pooles. Objektiivi lugejate, vaatajate ja toetajate jaoks see ümberkorraldus sisulisi muutusi kaasa ei too ehk Objektiiv jätkab oma missiooni elluviimist uuendatud vormis.