Portaal Objektiiv

Objektiiv

Objektiiv on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaal, mis alustas oma tegevust 19. oktoobril 2015. Portaali tegevus lähtub eesmärgist kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Tahame pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas meie kultuuri alusväärtustega, kuid mis on liberaalses ja vasakule kallutatud peavoolumeedias tugevalt alaesindatud. Püüame kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ning selle aluseks olevaid keskseid tõdesid, moraalseid põhimõtteid ja väärtusi nagu tõde, ilu, headus, väärikus, perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, töökus, hoolivus, austus oma lähedaste ja kaasinimeste vastu jne.

Iseäranis tahame astuda vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlustele ning kaitsta inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike usu-, sõna- ja veendumuste vabadust. Tahame ka julgustada inimesi mitte maha salgama ja häbenema oma tõekspidamisi ning saavutada seeläbi rahva enesekaitse korras kultuurilise järjepidevuse säilimine, seistes alaliselt ka põhiseaduse aluseks olevate ideaalide kaitsel. Oleme veendunud, et vabadust hindavat ühiskonda hoiavad toimimas julged, südametunnistusega inimesed, kes ei karda seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest ega lase uue aja ideoloogiatöötajatel endaga manipuleerida.

Paratamatult tähendab see vastuhakku kitsarinnalisele progressiusule, relativismi diktatuurile ja moraalsele dekadentsile, mis meie ühiskonnas ja kogu Lääne kultuuriruumis järjest ulatuslikumalt maad võtavad. Loodame pakkuda lugemiseks, kuulamiseks ja vaatamiseks ajakirjanduslikke materjale, mis neid arenguid mitte ainult ei ava ega paljasta, vaid näitavad samuti teed kõige selle juurde, mis on ajatult ilus, tõene ja hea. Ja mis seeläbi aitavad muutuda meil ja kogu ühiskonnal.

Rohkem infot leiab portaalist Objektiiv.