SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

“Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks” lähtub eesmärgist seista kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi ning omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Traditsiooniliseks nimetame sajandite jooksul avastatud ja talletatud tõdemuste, põhimõtete ja praktikate järjepidevusele toetuvat ühiskonnakorraldust. See tähendab esilekerkivatele probleemidele lahenduste otsimist eelkõige rahva elutarkusele ja kristlikule õpetusele toetudes, mitte moodsate ja ekstravagantsete ideoloogiate najal ning mineviku ja tuleviku vahel katkestusi luues. Traditsioon tähendab talletatud tarkuse ja kogemuse edasikandmist tulevikku. Rahvaste elutarkuse ja kristliku usu sümbioosist on sündinud Euroopa kultuur, millest osasaamine on avardanud kõigi sellega kokkupuutunud rahvaste, sh eesti rahva maailma- ja enesetunnetust.

Kuivõrd Euroopa kristlik kultuuripärand ja sellest lähtuv traditsiooniline ühiskonnakorraldus on tänapäeval ägedate rünnakute all, siis peame vajalikuks seista nende kaitsmise eest, olgu meie võimalused ja vahendid selleks kuitahes napid. Selle kultuuripärandi üheks ilusamaks viljaks ja ühtlasi traditsioonilise ühiskonnakorralduse üheks alustalaks on elukestvale abielule toetuv perekond kui mehe ja naise vahelise armastuse ning nende ühendusest sündivate laste kasvamise loomulik keskkond. Perekonna ja sellel põhineva ühiskonnakorralduse kaitsmine jätkuva lagundamise eest ongi meie peamine püüdlus.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks asutati Tallinnas 2011. aasta lõpus ja alustas aktiivset tegevust 2012. aasta sügisel inspireerituna ülemaailmsest liikumisest Traditsiooni, Perekonna ja Eraomandi Kaitseks (TFP). SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tegutseb heategevuslikult avalikes huvides oma põhikirja ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.