SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Lähtume eesmärgist seista kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi ning omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

   

SAPTK asutati Tallinnas 2011. aasta lõpus ja alustas aktiivset tegevust 2012. aasta sügisel inspireerituna ülemaailmsest liikumisest Traditsiooni, Perekonna ja Eraomandi Kaitseks (TFP). SAPTK tegutseb heategevuslikult avalikes huvides oma põhikirja ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.


Portaal Objektiiv

Portaal Objektiiv on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaal, mis alustas oma tegevust 19. oktoobril 2015. Portaali tegevus lähtub püüdlusest kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Portaal Objektiivi logo