Konservatiivne Konverents 2022

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldas 4. novembril Tallinnas, Õpetajate majas Konservatiivse Konverentsi teemal „Kuidas tagada konservatiivne pööre?“

Konverents keskendus kolmele põhiküsimusele: kuidas tagada konservatiivne pööre majanduses, kultuuris ja poliitikas eelseisvate Riigikogu valmiste valguses.

Kuidas tagada konservatiivne pööre majanduses?

Markus Järvi ettekanne

Andro Roosi ettekanne

Indrek Raigi ettekanne

Arutelu teemal “Kuidas tagada konservatiivne pööre majanduses?”

Kõnelesid Markus Järvi, Andro Roos ja Indrek Raig, vestlust juhtis Varro Vooglaid

Kuidas tagada konservatiivne pööre kultuuris?

Maria Madise ettekanne

Veiko Vihuri ettekanne

Jaak Valge ettekanne

Arutelu teemal “Kuidas tagada konservatiivne pööre kultuuris?”

Kõnelesid Maria Madise, Veiko Vihuri ja Jaak Valge, vestlust juhtis Markus Järvi

Kuidas tagada konservatiivne pööre poliitikas?

Varro Vooglaiu ettekanne

Urmas Reinsalu ettekanne

Martin Helme ettekanne

Arutelu teemal “Kuidas tagada konservatiivne pööre poliitikas?”

Kõnelesid Varro Vooglaid, Urmas Reinsalu ja Martin Helme, vestlust juhtis Indrek Petersoo

Konservatiivse Konverentsi eesmärgiks on koondada konservatiivsete ideaalide eest seisvaid jõude, ehitada sildu, mis ületaksid parteilisi eristusjooni ning panna olulised sõnumid ühiskonnas laiemalt kõlama. Samuti soovib SAPTK konverentsi abil luua eeldusi erinevate konservatiivsete jõudude koostööks ühiste eesmärkide nimel, et tekitada selgemat arusaama konservatiivse elukäsitluse aluseks olevatest ideaalidest ja julgustada mitte ainult erakondi, vaid tervet ühiskonda võitlema julgelt meile oluliste ideaalide kõrvale tõrjumise vastu.

Täname kõiki häid toetajaid ja abilisi, tänu kellele õnnestus Konservatiivne Konverents 2022 teoks teha!

Esimene Konservatiivne Konverents toimus 26. novembril 2019 samuti Õpetajate majas. Konverentsil otsiti vastuseid kahele peamisele küsimusele: millised on konservatiivide punased jooned ning kuidas saavutada Eestis konservatiivne pööre.

Millised on konservatiivide punased jooned?

Konservatiivse Konverentsi esimene arutelu oli pühendatud teemale, “Millised on konservatiivide punased jooned?”, milles arutlesid Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi, XIV Riigikogu esimess Henn Põlluaas, poliitik Malle Pärn ja ajakirjanik Ivan Makarov. Arutelu modereeris Oto Tuul.

Kuidas saavutada konservatiivne pööre Eestis?

Konservatiivse Konverentsi teine arutelu oli pühendatud teemale, “Kuidas saavutada konservatiivne pööre Eestis?”, milles arutlesid riigikogu liige Jaak Valge, kirjandusteadlane Maarja Vaino, kodanikuaktivist Tiit Madisson ja SAPTK juhatuse liige Varro Vooglaid. Arutelu juhtis Indrek Petersoo.