SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pakub võimaluse tellida endale kalender voorustest kui inimeseks olemise põhialustest.

SAPTK valmistas 2016. aasta seinakalendri “Aastaring voorustega” tänutäheks oma toetajatele – kalendrit ei saa kusagilt osta. Kalender on järjekorras juba kolmas: 2014. aasta kalender rääkis Eesti rahvatraditsioonidest ning 2015. aasta kalender perekonnaelu põhialustest.

Selgitades kalendri teemavaliku tagamaid, ütles SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaid, et paraku ei ole tänapäeval enam moes voorustest rääkida ning et sageli väidetakse, nagu oleks voorused midagi vanamoelist ja vagatsevat ehk sellist, millele ei ole enam meie ühiskonnas kohta.

“Ent tegelikult ei ole voorused sugugi pahurate vanaprouade või ajaloolaste veider hobi, vaid iga inimese ja ühiskonna keskne vaimne telg – kätkedes endas hea ja kurja vahelist võitlust inimese hinges, on vooruslik kasvamine vägagi mehine, võiks öelda, et isegi kangelaslike seikluste pärusmaa,” selgitas ta ja lisas:

“Iga terve mõistusega inimene tahaks, et meid ümbritseks tõde, ilu ja headus ning nende poole suunavad voorused – arukus, julgus, mõõdukus, õiglus, suuremeelsus, au ja väärikus, kannatlikkus, truudus, puhtus, alandlik teenimisvalmidus, siirus ja armastus; mitte aga valelikkus, inetus, pahatahtlikkus, rumalus, argpükslikkus, ohjeldamatus, ebaõiglus, kitsarinnalisus, alatus, kärsitus, truudusetus, hooramine, enesekesksus, valskus ja õelus.

Kuid tee sellise ühiskonna poole ei kulge mitte poliitiliste sobingute ega ideoloogiliste manipulatsioonide kaudu, vaid läbi selle, et inimesed püüavad kasvada vooruslikumaks ning olla ühes teistega hooles, et ka meie lapsed ja lapselapsed näeksid just voorustes oma kutsumust ehk vaimse kasvamise, tõelise vabaduse ja õnnelikuks saamise rada. Just seepärast koostasime kalendri, mis tõstab õpetlike tekstide ja kaunite maalide abil esile vooruste ilu ning püüab äratada inimestes igatsust pürgida oma elus kõrgete ideaalide poole.”

Kalendris “Aastaring voorustega” on iga kuu juures toodud välja õpetlikud tekstid, mis räägivad tarkusest, õiglusest, mõõdukusest, julgusest, aust, töökusest, tänulikkusest, suuremeelsusest, puhtusest, siirusest, usust, lootusest ja armastusest ning muudest väärtustest ja voorustest, mis moodustavad iga terve ühiskonna aluse ning mis tuleks ka Eestis uuesti au sisse tõsta.

Tänu SAPTK toetajate annetustele saadeti kalendrist kolm eksemplari kõigisse koolidesse üle Eesti, pakkudes ühtlasi võimalust tellida tasuta kalender igasse klassiruumi. “Päris paljud koolid on kalendri tänuga vastu võtnud ning tellinud rohkelt lisaeksemplare, mille üle on meil loomulikult hea meel, sest nii jõuab vooruste ülimalt oluline sõnum paljude noorte inimesteni,” ütles Vooglaid.

Nüüd pakub SAPTK ka kõigile teistele inimestele võimaluse kaunistada ilusa 28-leheküljelise 2016. aasta kalendriga oma kodu. Kalendri saamiseks tuleb täita ära tellimislehel olev vorm ja ongi kõik. Kalendri tellimine ei maksa midagi, aga on tänuväärne, kui inimesed, kes endale kalendri tellivad, teevad SAPTK tegevuse toetamiseks jõukohase annetuse.