Mõned inimesed on küsinud, mida sümboliseerivad lõvid ja punased lipud-keebid, mille SAPTK hiljuti lõppenud ringreisi käigus avalikkuse ette tõi. Sel teemal võiks kirjutada pikemalt, aga esialgse kommentaari korras võib märkida järgmist.

Varro Vooglaid ja Markus Järvi

Vaata lisaks: SAPTK ringreisi kokkuvõte: pea kõik inimesed pooldavad rahvaalgatuse õiguse taastamist.

Kõige üldisemalt öeldes sümboliseerib võitlev lõvi punasel taustal vasturevolutsioonilist liikumist, tähistades niisugusena püüdlust seista vastu revolutsioonilistele püüdlustele lammutada kristlikku tsivilisatsiooni ja tõrjuda kõrvale selle aluseks olevad põhimõtted.

Võitleva lõvi punasel taustal võttis sümbolina kasutusele professor Plinio Corrêa de Oliveira, kes asutas 1960-ndatel aastatel Brasiilias organisatsiooni nimega Traditsioon, Perekond ja Eraomand (TFP), et seista vastu tol ajal ennekõike kommunismi pealetungi näol avaldunud revolutsioonilisele püüdlusele hävitada kristliku ühiskonna ja kultuuri aluseid. Paljuski tänu TFP pingutustele läks Brasiilial ja mitmetel teistel Ladina-Ameerika riikidel kommunismivastases võitluses oluliselt paremini kui tänaseni kommunistliku diktatuuri all oleval Kuubal.

Ühelt poolt lähtus otsus kasutada punast värvi otsesest taotlusest vastanduda kommunistidele, kes püüdsid selle ilusa, jõulise ja kuningliku värvi kultuurilis-poliitilises võitluses enda monopoliks kuulutada. Teiselt poolt oli punane keep oluline, et tänavakampaaniate teel avalikku arvamust kommunistide vastu suunavad noored ja julged mehed tõuseksid rahvamassist selgelt esile.

Tänaseks on kommunismioht paljuski taandunud, ent sama ei saa öelda revolutsiooniliste püüdluste kohta lõhkuda kristliku tsivilisatsiooni aluseid või õigemini neid varemeid, mis sellest tsivilisatsioonist on alles jäänud. Just sama revolutsiooniline vaim peegeldub täna püüdlustest lõhkuda ära abielu ja perekonna institutsioon, jätta ühiskonna kõige nõrgemad liikmed ilma õiguseta elule, levitada lodevat hedonistlikku eluviisi, usurpeerida vanemate õigust kasvatada oma lapsi, külvata segadust inimloomuse tunnetuses, eemaldada religioon avalikust elust ning heita kõrvale eetilised ja esteetilised väärtused kui ühiskonna vundament, hägustada inimeste kultuurilist identiteeti ja õhutada ühiskondlikke pingeid nn multi-kultuurilise ühiskonnamudeli juurutamise teel, allutada inimesed totaalsele jälgimissüsteemile ja seada nad üha ulatuslikumatesse sõltuvussuhetesse, kanda võimu aina enam lokaalselt tasandilt globaalsele tasandile, orjastada rahvaid läbi ebaõiglase finants- ja majandussüsteemi jne.

Kõige niisuguse vastu seisame ka meie oma vasturevolutsioonilises püüdluses kaitsta seda, mis on tõene, ilus ja hea. Ja olles osaks TFP ülemaailmsest liikumisest lähtume ka meie oma sümbolivalikus veendumusest, et just nagu vikerkaarevärvid ei kuulu homoliikumisele, nii ei kuulu punane värv kommunistidele ja nende väiksemaks vennaks olevatele sotsialistidele.

Väheoluline pole sümbolivaliku juures ka see, milliseid vaimseid hoiakuid püüame kultiveerida. Mööname, et meie egalitaristlikus, kommunistlikust katastroofist lõhutud ja liberalismi pealetungist segi paisatud ühiskonnas võib lõvi punasel taustal näida alguses ehmatavana, ent seegi on suuresti taotluslik, et teadvustada inimestele unustusehõlma vajunud väärtusi ja põhimõtteid.

Eriti loodame, et need jõulised vasturevolutsioonilised sümbolid aitavad tõsta uuesti au sisse rüütellikkuse kõrge ideaali ning suunata seeläbi noori mehi teenima mitte oma enda materiaalset heaolu, vaid pühenduma võitlusele kõrgemate vaimsete väärtuste ja põhimõtete eest, pilk suunatuna igavikku. Oleme veendunud, et selle teenimisvalmi, ohvrimeelse ja võitlusliku ideaali elluäratamine ja kehastumine vasturevolutsioonilises võitluses on meie kultuuri tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega.