rus

14. mail 2013 andis SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Riigikogule üle petitsiooni “Kaitskem üheskoos perekonda!”, mille oli selleks hetkeks allkirjastanud 38 046 inimest kõikjalt üle Eesti.

Praeguseks ajaks on petitsiooniga ühinenud juba üle 44 000 inimese.

Kuigi 9. oktoobril 2014 võeti kooseluseadus riigikogus vastu, ei ole võitlus kaugelkti lõppenud, sest siiani on vastu võtmata rakendussätted, mis võimaldaksid seadusel jõustuda.

Seega on endiselt väga oluline koondada rahva häält, et kooseluseadusele ja seeläbi perekonna ja abielu tähenduse lammutamisele vastu seista.

Kui Te ei ole veel petitsiooniga liitunud, siis tehke seda kindlasti ja kutsuge ka oma sõpru, sugulasi ja tuttavaid seda tegema, et kaitsta meie ühiskonna kõlbelisi aluseid!

Iga lisahääl petitsioonil on väga teretulnud ja vajalik!


Kooseluseadust püütakse Eestis kehtima panna ebademokraatlikul moel hoolimata avalikust teadmisest, et seda ei toeta mitte ühegi partei valijate enamus.

Обзор кампании «Все вместе защитим семью!»

14 мая 2013 года Фонд Защиты Семьи и Традиции передал в Рийгикогу петицию «Все вместе защитим семью!», под которой к тому моменту подписались 38 046 человек со всей Эстонии.

К настоящему времени к петиции присоединились уже более 44 000 человек.

Несмотря на то, что 9 октября 2014 года Рийгикогу принял Закон о сожительстве, наша борьба далеко не окончена, так как до сих пор остаются не принятыми положения о вступлении этого закона в силу.

Поэтому по-прежнему очень важно противостоять продавливанию Закона о сожительстве, который кардинально меняет значения таких понятий, как семья и брак. Голос народа должен быть услышан!

Если Вы еще не присоединились к петиции, то обязательно сделайте это сами и пригласите присоединиться своих друзей и знакомых, чтобы защитить нравственные основы нашего общеста.

Каждый дополнительный голос под петицией очень важен и нужен!


Закон о сожительстве продавливается в нарушение элементарных норм демократии, несмотря на то, что большинство избирателей всех парламентских партий выступают против этого.

PETITSIOON

Olen vastu samasooliste isikute kooselu tunnustamisele perekonnana
ja sellisele kooselule õigusliku staatuse andmisele mistahes vormis,
kaasa arvatud "Kooseluseadusele".

ПЕТИЦИЯ

Я против признания в качестве семьи сожительства однополых лиц
и присвоения такому сожительству юридического статуса в любых формах,
в том числе я против закона «О сожительстве».


KONTAKTANDMED

Vajame kontaktandmeid Teie allkirja autentsuse tõendamiseks
ja Teiega edasiseks kontakteerumiseks.

Palun täitke vähemalt *-ga tähistatud väljad!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Нам необходимы контактные данные для подтверждения подлинности Вашей подписи
и для получения возможности связаться с Вами в будущем.

Пожалуйста, заполните по крайней мере поля, отмеченные с-*!

Sihtasutus ei edasta Teie andmeid kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Teil on õigus alati oma nõusolek tagasi võtta, andes sellest Sihtasutusele teada aadressil Roosikrantsi 7-3a, 10119 Tallinn.
Целевое учреждение не передает Ваши данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Вы имеете право в любой момент отозвать Ваше согласие, сообщив об этом Целевому учреждению по адресу Roosikrantsi 7-3a, 10119 Tallinn.