SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ametlik vastulause Eesti Päevalehe poolt levitatavatele alusetutele kahtlustustele.

25.07.2014

24. juulil ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles vihjatakse, nagu oleks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõukogu liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa raudteede presidendi Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning nagu istuks SAPTK seega mainitud ringkondadega „ühes paadis“.

Selle väite puhul on tegu absurdse järeldusega, mis lähtub ilmselt eesmärgiks heita meie sihtasutusele manipulatiivsete vahenditega halba valgust.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on saanud inspiratsiooni brasiilia professori Plinio Corrêa de Oliveira liikumisest nimega Traditsioon, Perekond, Eraomand (edaspidi TFP, mis on lühend nimest Tradição, Família e Propriedade), mille eesmärgiks on võidelda lääne kristliku tsivilisatsiooni alustalasid sajandite jooksul rünnanud revolutsiooniliste liikumiste vastu.

TFP on laienenud nii teistesse Ladina-Ameerika maadesse, USA-sse kui ka Euroopasse. Oma ajaloost on TFP-l näidata ette mitmeid tulemuslikke kommunismi vastu suunatud kampaaniaid ja professor Plinio Corrêa de Oliveira oli esimeste katoliiklike liidrite seas, kes resoluutselt mõistsid hukka fašistliku ja natsistliku liikumise 30-ndate Itaalias ja Saksamaal.

TFP on näidanud üles suurt toetust ka Baltimaade iseseisvuse ja kommunismi ikkest vabanemisele kui 1990. aasta suvel koguti 26 maal 5 218 520 allkirja Leedu iseseisvumise toetuseks. See allkirjakampaania kanti Guinnessi rekordite raamatusse, kui omal ajal kõige rohkemaarvuliste allkirjadega petitsioon. Petitsioon viidi läbi tänapäevases mõistes algeliste vahenditega ehk külast külla käies ja paberile allkirju kogudes. Imekspandav on ka fakt, et üle viie miljoni allkirja koguti vaid nelja kuu jooksul.

Tulles tagasi vihjete juurde, mille kohaselt on meie organisatsioon seotud Vladimir Jakunini ja tema abikaasa poolt juhitud liikumistega, siis peab ütlema, et need on meelevaldsed ja otseselt valed. Paul Hertzog von Oldenburg osales Maailma Perekondade Kongressil kui külaline ja tema juhitud föderatsiooni Pro Europa Christiana esindaja. Pro Europa Christiana, poola Piotr Skarga Ühing ja meie sihtasutus seisavad Euroopa ühise ja kristliku kultuuripärandi eest, mis on kujundanud Euroopa tsivilisatsiooni viimased 2000 aastat, sõltumata Venemaast ja tema poliitilistest suundumustest.

Väide, et Oldenburgi hertsogi ettekanne Maailma Perekondade Kongressil viitaks organisatsioonilisele või rahalisele seotusele Venemaa poliitiliste ringkondade ja oligarhidega, on parimal juhul absurdne järeldus ja meelevaldne väide, halvimal juhul aga teadlik ja alatu vale, mille Eesti Päevaleht on liikvele lasknud eesmärgiga mustata vahendeid valimata meie sihtasutuse tegevust Eestis. Seega on põhjust kaaluda, kas Eesti Päevalehe artikkel ei kätke piisavalt materjali, et võtta leht kohtulikule vastutusele laimamise ja tahtliku väärinformatsiooni levitamise eest.

On tõsi, et föderatsioonil Pro Europa Christiana on pikaajalised sidemed Maailma Perekondade Kongressiga. Hiljuti on kongressiga liitunud ka Venemaalt pärit organisatsioonid, kuid sellest ei järeldu, et föderatsioon Pro Europa Christiana ja Venemaa organisatsioonid oleks mingilgi määral omavahel seotud.

Seega võib veelkord toonitada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega ükski eelmainitud organisatsioonidest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni või liikumisega.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on oma tegevuse alustamiseks saanud sihtotstarbelisi annetusi meiega ühiseid väärtusi jagavatelt ja Euroopas tegutsevatelt TFP-ga seotud juriidilistelt isikutelt, kes elatuvad oma asukohamaade annetustest.

Juba esimese tegevusaasta jooksul kasvatasime meiegi oma kodumaiste väikeannetajate baasi. Praeguseks oleme sõltuvad ainuüksi oma annetajate suuremeelsest rahaliselt panusest meie organisatsioonile. Erinevalt korporatiivsest meediast, poliitilistest parteidest ja paljudest homoorganisatsioonidest oleme täiesti sõltumatud võimalike oligarhide suurannetustest, Euroopa Liidu fondidest, poliitiliste parteide toetusest ja valitsuse poolt laialijaotatavast eesti maksumaksja rahast, millega kaasnevad alati tegevust piiravad ja pärssivad nõuded.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsivilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise alusvundamendi kaitsel toetudes eelkõige Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema tulevikus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest.

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks