PRESSITEADE
Tallinn, 17. veebruar 2015

Küsimustikuga uuriti riigikogu kandidaatide suhtumist kooseluseadusesse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) viis läbi küsitluse, millega uuriti riigikogu kandidaatide seisukohti seonduvalt kooseluseaduse ning piirnevate küsimustega.

Küsimustikus esitati kandidaatidele kolm küsimust: (1) Kas toetaksite riigikogu liikmena kooseluseaduse jõustumist? (2) Kas pooldate perekonnaseaduse muutmist nii, et abielu saaks sõlmida ka samast soost isikute vahel? (3) Kas pooldate abielu määratlemist põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna?

Küsimustik saadeti e-posti teel kahel korral kõigile riigikogu valimistel osalevatele kandidaatidele, kes olid teatanud Vabariigi Valimiskomisjonile oma e-posti aadressi. Samuti saadeti küsimustik kõigile erakondadele palvega edastada see kandidaatidele. Sellest hoolimata vastas küsimustikule vaid 36% kandidaatidest.

Täisnimekirjaga riigikogu valimistel osalevate erakondade kandidaatidest vastas küsimustikule 88% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, 39% Isamaa ja Res Publica Liidu, 34% Eesti Vabaerakonna, 29% Eesti Keskerakonna, 14% Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 13% Eesti Reformierakonna ridades kandideerivatest isikutest.

Avaliku lubaduse mitte toetada kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist ja seeläbi kooseluseaduse jõustumist andis 87% kõigist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatidest (sealhulgas kõigi 12 ringkonna esinumbrid), 35% kõigist Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaatidest (sealhulgas 8 ringkonna esinumbrid), 28% kõigist Eesti Vabaerakonna kandidaatidest, 27% kõigist Eesti Keskerakonna kandidaatidest, 5% Reformierakonna kandidaatidest ja 6% Sotsiaaldemokraatide kandidaatidest.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul on asjaolu, et küsimustikule vastas vaid 36% kandidaatidest, iseeneses informatiivne ja annab tunnistust demokraatliku kultuuri puudulikkusest Eestis:

“Inimesed, kes häbenevad oma tõekspidamisi või ei ole muul põhjusel nõus olulistes küsimustes rahvale oma seisukohti teatavaks tegema, ei sobi parlamenti rahvaesindajaks. Seepärast on meie soovitus kindlasti mitte toetada neid kandidaate, kes ei ole valmis valijatele oma seisukohti ausalt teatavaks tegema.”

Vooglaidi hinnangul boikoteerisid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ilmselt küsimustikku koordineeritult: “Need vähesed vastused, mis nimetatud parteide kandidaatidelt tulid, laekusid pea kõik loetud tundide jooksul pärast küsimustiku esmakordset laialisaatmist – õige pea vastuste laekumine katkes täielikult.”

Täna avalikustatud küsitluse tulemustega saab tutvuda aadressil www.riigikoguvalimised2015.ee.

Lehekülje venekeelne versioon avatakse lähipäevil.

Lisainfo:

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121